HET DRAMA DER JODEN


Si l’on entreprenait d’étudier les origines et les modalités de l’antisémitisme, c’est tout le problème de la dispersion d’Israel qu’il faudrait évoquer.’’

Jacques Maritain (Questions de Conscience).

„Toen Jahwe den Jood schiep, schiep hij een eeuwig werk, want de in de woestijn gebakken steen heeft een onvergankelijke hardheid. De Jood, vastgeklampt aan de horens van Mozes, heeft de mythologische goden aan Zich voorbij laten trekken en ook Jezus trekt aan hem voorbij. Hij zelf staat stil op het droge strand en ziet de golven voorbijgaan. Hij is een rots, een cosmische materie.’’

Teixeira de Pascoaes.

In dem Dome Zu Kordova
Stehen Säulen, dreizehnhundert,
Dreizehnhundert Riesensäulen
Tragen die gewalt’ge Kuppel.


Und auf Säulen, Kuppel, Wänden
Ziehn von oben sich bis unten
Des Korans arab’sche Sprüche,
Klug und blumenhaft verschlungen.


Mohrenkön'ge bauten weiland
Dieses Haus zu Allahs Ruhme,
Doch hat vieles sich verwandelt
In der Zeiten dunklem Strudel.


Auf dem Turme, wo der Türmer
Zum Gebete aufgerufen,
Tönet jetzt der Christenglocken
Melancholisches Gesumme,
173

aangemaakt: 01-03-2008 Copyright © 2009 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 19-10-2009