vorige pagina verbittering tegen kerk en godsdienst. Want waar de een het vonis verheugd incasseert (en uitbuit) als een flink politiek succes, daar zal de kerkelijke gezagsdrager, door zijn gewetensvol gedrag, hebben gedemonstreerd, dat hij slechts een droeven en ernstigen, doch onvermijdelijken plicht heeft volbracht. Bij een eenvoudig-mnschelijke en menschelijk-zuivere houding heeft een kerkvorst niets te verliezen, wl zeer veel te winnen. Zonder omzien en zonder respect, zwijgend en autoritair doorgedreven, slechts gebaseerd op onbestemde vreezen (die altijd zeer bestemde verdachtmakingen worden), levert het vonnis over een politieke beweging geen enkel voordeel op, ook niet, wanneer die beweging daardoor benadeeld zou worden; zonder eerbied voor een menschelijke overtuiging van boven af gedecreteerd, vernietigt het den eerbied, niet slechts bij degenen die door dit vonnis werden getroffen, doch ook bij degenen, die een vonnis op deze wijze wisten door te drijven. Alles ook een dergelijke houding wrkt zich, hetzij vroeg hetzij laat, want, hetzij vroeg hetzij laat, vonnist de historie ook, het vonnis. volgende pagina
119

aangemaakt: 01-03-2008 Copyright © 2009 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 19-10-2009