Parallel aan het voorgaande, en sprekend nu over de onderlinge verhouding van volken die een organische, d.i. natuurlijke volkerengemeenschap vormen, bijvoorbeeld de Europeesche, kunnen wij het navolgende vaststellen:

Een Europeesch volk, dat uit imperialisme, d.i. uit machtspolitieke overwegingen en eenvoudig omdat het zich de sterkste machts­posities heeft veroverd, een ander volk van Europa knecht, verdeelt, verzwakt en zwak houdt, stelt niet slechts een vijandige daad jegens dat volk, maar jegens het Europeesche continent. Het heeft zich losgemaakt uit het solidarisme, waartoe volken die door het lot op samenwerking werden aangewezen, verplicht zijn; het pleegde verraad aan die orde, waarvan de Europeesche volkeren-gemeenschap de uitdrukking en bevestiging moest zijn; het verloochende en verstoorde de continentale eenheid.

Het protest tegen een dergelijk vergrijp aan een volk is dus niet enkel een zaak van het volk, dat slachtoffer werd, een zaak van vňlksche waardigheid en rechtswil, het is een zaak die ook de ge­meenschap der Europeesche volken aangaat, het is ook een zaak van ,,continentale waardigheid’’ en rechtswil.

Ook dit protest weze uiteraard geen papieren phrase; het eenige levende en waarachtige verzet is ook hier de daadwerkelijke strijd van volk en volkeren-gemeenschap voor een nieuwe orde: voor een orde, welke, den imperialistischen roofbouw van het eene broeder-volk op het andere te niet doend, de uitdrukking en bevestiging is van het solidarisme der continentale volken; voor een orde, die de ontkenning is van het ,,recht’’ dat een volk een ander volk als volk onderdrukt of niet tot zijn volle zelfontplooiing laat geraken; voor een orde, die de ontkenning is van het ,,recht’’, dat een volk, al of niet in samenwerking met andere, uit machtspolitieke over­wegingen en door zijn macht, zich vergrijpt aan het grondgebied dat een ander volk rechtens toekomt, aan die volksche eenheid welke niet slechts het levensrčcht, maar ook de levenskŕns van een volk is; voor een orde kortom, die een imperialistisch verleden te niet doet en de rechten der volken herstelt, voor een Europa van volksche,

Nieuw Po1itiek Bewustzijn 5


65

aangemaakt: 01-03-2008 Copyright © 2009 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 18-10-2009