vorige bladzijde voortdurend de plichten en den strijd die deze levensopdracht eischt, — de anderen vreezen in ons het opeischen van het recht, vrij en fier onszelf te zijn. Men wenscht handelbare en gedweeë zwijgers, handelbare en gedweeë slaven. En vaak. . . . vaak willen ook wijzelf niet anders zijn .

2.


Hoe realiseeren wij onszelf?

De bloem werd van zaad bloem (en daarmede zichzelf) door het zonlicht en door den grond waarin het zaad besloten lag.

Wat is het zonlicht, en welke is de grond, door welke wij van mogelijkheid werkelijkheid, van kind man, van afhankelijk zelfstandig en vrij worden?

De grond is het leven, het leven rondom ons, waar wij gaan en staan. De zon is de waarheid. Het beslissende echter is de wil tot waarheid (op dezelfde wijze als in een zaad de ingeschapen — maar niet vrije — wil tot ontkiemen het beslissende is). Waar willen zijn is de eerste voorwaarde om onszelf te gaan realiseeren. Waar willen zijn in ons denken. Waar zijn in ons woord. Waar zijn in onze daad. Waar zijn tegenover onszelf. Waar zijn tegenover het leven dat ons omringt. De wil tot waarheid is ook het eenige dat de nevelen verbreekt: dat de zon d.i. de waarheid, die levensbron bij uitstek, doet doorbreken. Geen waarheid — maken wij ons geen illusies — wordt ons in den schoot geworpen. Elke waarheid moeten wij veróveren, en alleen de wil tot waarheid doet ons haar ont-dekken. Er is niet één waarheid — geen goddelijke en geen natuurlijke — die zich zonder meer aan ons vrijgeeft. Haar levende wèrkelijkheid, de waarheid van een waarheid, moet steeds door ons veroverd worden, wil zij meer worden dan een starre, koude, ijzige formule, een letter die dóódt, òns doodt, ons léven doodt. De waarheid geeft zich slechts aan ons, als wij den wil bezitten ons te geven aan het ver­overen der waarheid.

Elke waarheid moeten wij veroveren; dit wil ook zeggen: levens­lang met den inzet van onze edelste krachten veroveren, en, volgende bladzijde


35

aangemaakt: 01-03-2008 Copyright © 2009 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 04-01-2013