VOORWOORD

   De in dit boek gebundelde, opstellen 1) verschijnen onder den titel Nieuw Politiek Bewustzijn. Niet zonder opzet koos ik deze titel. Dit boek heeft zijn eigen, zeer bepaald, centrum het thema nieuw bewustzijn en daarmee zijn eigen orde en logica, zijn eigen functie ook.

   Bewustzijn is een algemeen begrip, en het blijft dit, ook als het zich nader preciseert met de epitheta nieuw en politiek; niettemin is het juist het bewustzijn, dat het meest concrete, positieve en essentieele, de ziel, de verklaring ook, is der nieuwe trotsche dynamiek (of politieke wil). Dit geschrift handelt niet in dtails over de doctrine van het huidige nationalisme, doch over het bewustzijn, dat zich (k) in die nieuwe nat. doctrine kristalliseerde; niet over den bouw van een gemeenschap, doch over het bewustzijn, dat (k) tot din bouw (dien herbouw) dwong; niet over de structuur van den staat, doch over het bewustzijn, dat zich (k) in die nieuwe staatsrealiteit concretiseerde; etc. Deze laatste en diepste werkelijkheid moeten wij doordringen, begrijpen vooraleer wij iets van haar verschijningsvormen gaan verstaan. De oorsprong toch van al deze verschijningsvormen is een nieuw levensbewustzijn, het heerschzuchtig en onstuimig doorbreken van een nieuwe (revolutionnairen) levenswil. Daarin, in die wereld, wil dit boek den blik verruimen, ook waar het, polemisch (polemischer?) , in het tweede deel de controversen en problemen Nationalisme-Godsdienst, Nationalisme-Jodendom, Nationalisme-Kunst behandelt. Doch ik ben mij ervan bewust en mocht ook de lezer zich dit bewust worden, en blijven het hier gebodene volgende bladzijde


1) De beschouwingen De Mythe van den Hollander en Strijden werden reeds vroeger, zij het in enigszins anderen vorm, in Subjectieve Normen opgenomen, doch zij mochten, meende ik, op dit appl niet ontbreken allerminst zelfs.


7

aangemaakt: 01-03-2008 Copyright © 2009 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 04-01-2013