lijst De Valbijl


Oprispingen.

Een enkel woord.

   Nu het Paasnummer van ,,De Nieuwe Eeuw (wij denken aan de eeuwigheid, geen nood, alles komt terecht) als EERSTE vrucht van de belangrijke uitbreiding van het aantal abonnees ons gelovigen in emansiepasie bijeen, den Vaderliken zegen heeft gegeven, kan ik niet nalaten te overdenken wat wij (immers EEN voor ALLEN, volgens het beginsel: 1 + 1 = ....?) Katolieken vr hebben op de andersdenkenden; op hen, die in dronken hoogmoed het wagen de Kerk van Kristus te bespotten. Immers: zij zijn toch ziende blind. (De logieka is de baker van den hotelhouder).
   ZIENDE: Want hebben wij niet de R.K. Staatspartij, dat voorbeeld van geduld en verdraagzaamheid; hebben wij niet onze staatslieden, die de geest van koalisie tot de hunne hebben gemaakt, gehoorzamend aan de zijnswet dat een deel het geheel moet dienen? (Hebben is hebben maar krijgen is de kunst, is een spreekwoord).
   En dan onze R.K. Kunstenaars: zij die het bewijs hebben geleverd dat ons geloof niet in strijd is met kunsten en wetenschappen: hebben wij. Kunnen zij niet evengoed rijmen-en-dichten met religieuze woorden, als andersdenkenden met woorden die in strijd zijn met geloof en zeden? Maar van den anderen kant weten zij zich ook niet te voegen naar het rijm en et ritme zoals onze staatslieden naar de koalisie en de politiek.
   BLIND zijn de ongelovigen daarom, wanneer ze niet willen inzien dat het geloof de menselike natuur niet verlaagt maar veredelt (inderdaad alles komt terecht) de bezieling is van et menselik leven! de ontwikkeling van alle menselike kulturele kapasieteiten.
   Het gaat om de verspreiding der Katolieke idee. Woorden wekken mr voorbeelden trekken. Voorzichtigheid is de moeder van de porseleinkast. Enzovoort.
   Dixi.

PHILIPPE DE BHL.

48


lijst De Valbijlaangemaakt: 19-07-2013 Copyright © 2013 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 19-07-2013