lijst De Valbijl
vorige bladzijde    vorige bladzijde Nietwaar? Alle knopen zijn juist om er een verende Aupingmatras van te maken.
    Nog dit: We hebben dus na veel dagen van sekuur onderzoek de LICHT-reklame: melange vervangt natuurboter, niet defekt bevonden, juist. Dat klopt toch, nietwaar?
    Juist: Niet defekt.
    Juist. Maar dan zit ik nog met deze vraag: is het een LICHT-reklame omdat alle straten erop uitlopen, f lopen alle straten erop uit omdat het een LICHT-reklame is?
    Hoe bedoelt U?
    Ik bedoel z: wij zijn allen voor de RK. Staatspartij. En. . . u-weet-wel daar gaan we geen haar-breed van af IS onze afgod, maar zijn sigaar is van ns.


De zon in de straat.

    Ne maar! Kijk me nu ns! kreet de man.
    Wat wat wat wat is er? En de vrouw schoot met een verschrokken haastigheid het bed uit, op haar man af die tussen het voorzichtig opengeschoven kiertje van het gordijn op straat keek.
    Neeeemaaaar, rekte-n-ie in trage verbazing. Heb je ooit van j, neeeemaaaar, pafte de onvruchtbare verbeelding zijner bevreemding die als n half-dood vliegje stierf in de vruchteloze poging zich van het kleverig papier te bevrijden.
    Wat s er? Wat s dat?
    De zn is naar beneden gevallen, de zn de zon ligt in de straat.
    Wat vertel je me n
   En ze keken beiden, de vrouw angstig, de man suffig-geinteresseerd naar de gloeiende bal die in het doodlopend straatje te glinsteren lag. Met zachte korte rukjes, als een kinderballonnetje dat te kort is vast-gebonden en door de wind bewogen wordt, danste-n-ie lichtelik, bijna onmerkbaar op en neer, met hobbelbewegingkjes, als stootte-n-ie telkens tegen keitjes.
    Ja maar ! ? en de vraag dampte weg in schrik en verbazing.
    Wt ,,ja maar, alsof hij die overdrven bevreemding au fond toch niet kon zetten: vreemd? natrlik!, maar z vreemd (en hij vergat de mogelikheid: z vreemd = hoe vreemd).
    Maar dan zou je t hier toch niet uit kunnen houen van de wrmte!?
    Hahaha! maar natuurlik de winterzon.
   En omdat ze het kleinerende van dat lachje begreep, gaf ze zich over:
    Och! hoe kn ik zo dm zijn!
    We zullen ons rst maar ns gaan wassen, en dn gaan ontbijten. En drna kunnen we ng zien. volgende bladzijde

16


lijst De Valbijl
volgende bladzijdeaangemaakt: 18-07-2013 Copyright © 2013 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 18-07-2013