lijst De Paal


HENRI BRUNING D E   V E R L O O R N E N

het wemelend sneeuwen ving bevende aan,
onhoorbaar waaiend langs de kamerramen:
ogen die star het verscheemren omvaemen
der verten; de zerken
waarachter hun levens nu lijdzaam vergaan

hun trotse handen, hun moedige handen
liggen vermoeid in de dood van hun schoot
en doelloos als schepen die strandden.
hun ogen branden; zij staren groot
het sneeuwt om zo zwarte plassen,
het sneeuwt over eenzame landen.1


lijst De Paal
volgende bladzijdeaangemaakt: 18-07-2013 Copyright © 2013 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 18-07-2013