terug naar homepage


HENRI BRUNING: CURRICULUM VITAE

1900              Geboren op 10 juli te Amsterdam (Zeedijk 39) (ontleend aan: A.L.S. Kersten) met de namen Henricus, Josephus als derde kind van:
Vader: Gerardus Wilhelmus Bruning (1866)
Moeder: Henriëtte Diederica Tusschenbroek. (1867)
Henri had behalve zijn broer Gerard ook nog een oudere en een jongere zus .
1901 Gezin verhuist (wegens scheiding?) naar Nijmegen van Welderenstraat 27, alwaar zijn moeder een pension runt. Later vestigen zij zich aan de Straalmanstraat 27 (thans 1). (A.L.S. Kersten)
1913 - 1919 Sint Dominicuscollege te Nijmegen, dat toen voorbereidde op het priesterschap.(J. Boyens)
1918 - 1938 Ontmoeting met pater van Sante. Regelmatig kontakt met de kerngroepen rond pater van Sante.
1919 - 1920 Studie Nederlands m.o. aan de Katholieke Leergangen te Tilburg. (J. Boyens)
1920 - 1921 Journalist bij een Arnhemse krant.
1921 - 1940 Zelfstandig literator.
(Kortstondig) Redacteur van enige literaire tijdschriften.
Belangrijkste bron van inkomsten: bijdragen aan lit. tijdschriften, boekrecensies en vertaalwerk.
Zijn meeste boeken in eigen beheer uitgegeven.
1927 - 1983 Huwelijk met Cécile van Arcken; 9 kinderen.
Woonplaatsen van het gezin (C. Bruning-van Arcken):
1927 Bergen (N.H.), Meerweg 35 (“het Jonge Hof”)
1928 Roermond, poorthuis kasteel Schöndeln(?)
1929 Amsterdam, Reggestraat 19 3hoog
1933 Amsterdam, Stadionsplein 43 II
1935 Bergen (N.H.), Dr. Van Peltlaan 45 (“Nieuwland”)
1937 Utrecht, Prof. Magnuslaan 18 (gem.Maartensdijk?)
1940 Nijmegen, St. Annastraat 355
1941 Wassenaar, van Zuylen van Nyeveltstraat 120
1944 Putten, “de Vuurdoorn”
1945 Zeegse, “Veldzicht” daarna “Adrianto”
1945 Tinaarlo (zijn vrouw heeft huisarrest in) een koestal
1946 – 1952 Nijmegen, Prins Bernhardstraat 5
1952 – 1968 Nijmegen, van Slichtenhorststraat 66
1968 – 1983 Nijmegen, Malvert 53-12
1933 - 1940 Lid van het Verbond van Dietsche Nationaal Solidaristen.
1940 - 1945 Om te helpen voorkomen dat Nederland bij Duitsland ingelijfd zou worden en tevens om excessen tegen de Joden in Nederland tegen te gaan, lid geworden van de N.S.B..
Lid van de kultuurkamer.
1941 Half jaar eindredacteur van “De Schouw”
1942 De kunstenaar heeft in de jaren 1942 en 1943 subsidies van het Departement van Volksvoorlichting en Kunsten ontvangen van f. 1500.- en f. 1200.- voor het samenstellen van een bloem­lezing (Centrale Ereraad) Veelhoek, waarin hij het z.i. beste verzamelde, gedurende de laatste 1½ eeuw door onze dichters, wijsgeeren en staatslieden in essay-vorm geschreven.
1944 De kunstenaar heeft in Augustus 1944 van de secretaris-generaal van het Departement van Volksvoorlichting en Kunsten een let­terkun­dige prijs van f. 2000.- voor het jaar 1943 aanvaard (Centrale Ereraad) - voor zijn Subjectieve Normen (1937) en Verworpen Christendom (1938).
1944 - 1945 Begunstigend lid van de Germaansche SS in de hoop plannen van de bezetter, om een deel van de Nederlandse bevolking te deporteren, te helpen verijdelen.
1944 (September) Dolle Dinsdag: met zijn gezin naar Duitsland gevlucht, gestrand in Putten.
1945 - 1947 Politiek delinquent in Veenhuizen, Westerbork, Duindorp en (Kamp Sluis te) Weert
1945 - 1952 Publicatieverbod
1952 - 1965 Vrijwel enige bron van inkomen: vertaalwerk, zelden van literair werk.
1954 Een hoopvolle herstart: zijn verantwoording in Maatstaf met Een ander spoor....? en de publicatie van Guido Gezelle de Andere
1954 Rede van Victor E. van Vriesland De Onverzoenlijken, hetgeen zijn levenslange (vrijwel volkomen) publicatieverbod inluidde.
1924 - 1971 Zijn belangrijkste werken (voornamelijk in boekvorm) terug naar homepage
1922 - 1971 Volledige chronologische bibliografie terug naar homepage
1983 Overleden op 17 december

Eindhoven, 20 juni 2011,
Theo Bruning
terug naar homepageaangemaakt: 26-05-2011 laatste aanpassing: 26-07-2012