terug naar menu

terug naar menu
B I B L I O G R A F I E

CRITERIUM (1940 - 1941)

overgenomen uit
een werkstuk van Rene Paradijs
voor de cursus GO-F in het cursusjaar 1987/88
en aangevuld door Theo Bruning


Overbodig betoog: Nationalisme en Kunst 1 Criterium 1 (08-1940) p.367-370 Essay
Marsman als criticus Criterium 1 (09-1940) p.449-455 Essay
Bij het werk van Laurens Tuynman Criterium 1 (1940) p.647-651 Essay
Overbodig betoog: Nationalisme en Kunst 2 Criterium 1 (10-1940) p.669-671 Essay
Overbodig betoog: Nationalisme en Kunst 3 Criterium 1 (11-1940) p.784-788 Essay
Lied der ziel: De knaap en het leven,
De Brug, De stemmen der aarde,
Zomerbeek, God, Lied der ziel
Criterium 2 (1941) p.107-113 PoŽzie
Schouderklopjes Criterium 2 (1941) p.283-291 Aforismen
Elias van Cortona Criterium ( 1941) p.468-510,
p.557-571, p.654-677, p. 727-748
Toneelterug naar menuaangemaakt: 09-10-2009 Copyright © 2010 by
R. Paradijs, R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 02-12-2012