terug naar menu

terug naar menu
B I B L I O G R A F I E
overgenomen uit
een werkstuk van Rene Paradijs
voor de cursus GO-F in het cursusjaar 1987/88
en aangevuld door Theo Bruning


Classificatie vlgs. Rene Paradijs

Vind-
Plaats
soort nr.

1922

Jezus van Nazareth, Koning der Joden Opgang 2 (8 april 1922) p. 423-427 KB Essay 49
Judas - Ferdinand Verbiest - De Van Artenvelden: Drie drama's in Verzen Van Cyriel Verschaeve Opgang 2 (15 april 1922) p. 456-464 KB Essay 50
Judas - Ferdinand Verbiest - De Van Artenvelden: Drie drama's in Verzen Van Cyriel Verschaeve Opgang 2 (29 april 1922) p. 536-539 KB Essay 51
Lichtgang: Ontkenning, Eenzaamheid, Erkenning Roeping 1 (1922) nr. 2 p. 111-115 KB Poëzie 409

1923

De daad Roeping 1 (1923) nr. 4 p. 291-292 KB Poëzie 410
Toen de hechte zekerheid in huizen ijdelheid Roeping 1 (1923) nr. 8 p. 135-136 KB Poëzie 411
Sleevaart Roeping 1 (1923) nr. 8 p. 137 KB Poëzie 412
De geboorte Roeping 1 (1923) nr. 10 p. 287-288 KB Poëzie 413
Avend Roeping 1 (1923) nr. 12 p. 370-371 KB Poëzie 414
Het Sirkes Roeping 2 (1923) nr. 1 p. 14-15 KB Poëzie 415
Herboren Roeping 2 (1923) nr. 1 p. 16 KB Poëzie 416
De Straat Roeping 2 (1923) nr. 2 p. 112 KB Poëzie 417
Generaties Het Getij 8 (1923) p. 65-66 KB Poëzie 418
De reis om de wereld Het Getij 8 (1923) p 110-114 KB Poëzie 419
Umwertung aller werten Roeping 1 (1923) nr.11 p.3O9-310 KB Verhalen 488
Spel van stilte Roeping 1 (1923) nr.6 p.406-412 KB Toneel 508

1924

De Sirkel (1924) Nijmegen: Eigen Beheer KUN Poëzie 18
Oprispingen (Philippe de Böhl) De Valbijl 1 (1924) nr.1 p. 13-18 KB Verhalen
Over en naar aanleiding van Marsman’s verzen. De Valbijl 1 (1924) nr.1 p. 18-20 KB Essay 52
Een Inleiding De Valbijl 1 (1924) nr.1 p. 20-22 KB Essay
Over en naar aanleiding van Marsman’s verzen De Valbijl 1 (1924) nr.2 p 27-34 KB Essay 53
Oprispingen (Philippe de Böhl) De Valbijl 1 (1924) nr.2 p 27-34 KB Verhalen
Over en naar aanleiding van Marsman’s verzen De Valbijl 1 (1924) nr.3 p. 69-70 KB Essay 54
Strindberg’s Der Vater Roeping 2 (1924) nr.5 p. 311-328 KB Essay 55
Stad bij avend Het Getij 9 (1924) p. 10-11 KB Poëzie 420
Stad bij avend Het Getij 9 (1924) p. 39 KB Poëzie 421
Uit: Het zonderlinge lied Roeping 2 (1924) nr. 8 p. 148-150 KB Poëzie 422
Zonden, Mei-vers Roeping 2 (1924) nr. 12 p. 377-378 KB Poëzie 423
Ogen, Maannacht Roeping 3 (1924) nr. 1 p. 54-55 KB Poëzie 424
Rode Wijzers Het Getij 9 (1924) p. 129-130 KB Poëzie 425
Jong en bij dag traden wij uit Opgang 4 (4 october 1924) p. 991-992 KB Poëzie 426
Epiese fragmenten Opgang 4 (25 october 1924) p. 1031 KB Poëzie 427
Ze zat tegenover me Opgang 4 (25 october 1924) p. 1032 KB Poëzie 428
´t Gedempte na-jaars1icht Opgang 4 (25 october 1924) p. 1032 KB Poëzie 429
Het zonderlinge lied (VII) Opgang (29 november 1924) p. 1159 KB Poëzie 430

1925

De Tocht (1925) Nijmegen: Eigen Beheer RUL Poëzie 19
Antwoord: reactie op een artikel van K. van den Oever; Rond wat men noemt het expressionisme Roeping 4 (1925) nr.3 p. 130-148 KB Essay 60
Uit: De Profeet Roeping 3 (1925) nr. 4 p. 105-106 KB Poëzie 432
Strindberg's Damaskus-trilogie 1 Roeping 3 (1925) nr.4 p. 168-178 KB Essay 56
Strindberg's Damaskus -trilogie 2 Roeping 3 (1925) nr.5 p. 221-240 KB Essay 57
Strindberg's Damaskus-trilogie 3 Roeping 3 (1925) nr.6 p. 271-285 KB Essay 58
Uit: De Tocht Roeping 3 (1925) nr. 6 p 297-299 KB Poëzie 433
Strindberg's Damaskus trilogie 4 Roeping 3 (1925) nr.7 p. 326-348 KB Essay 59
Mariken van Nimeghen: Vlaamsch Volkstoneel 1 De Morgen 1 (vrijdag 13 februari 1925) GAH Bespreking 280
Mariken van Nimeghen: Vlaamsch Volkstoneel 2 De Morgen 1 (vrijdag 20 februari 1925) GAH Bespreking 281
Vlaamsche Letterkundigen: Herrijzenis Vereniging Vlaamsche Letterkundigen (bijeenkomst o.l.v. August Vermeylen) De Morgen 1 (zaterdag 21 februari 1925) GAH Bespreking 282
Nieuwe Dichtkunst. Ben van Eysselsteijn: Om 't Hooge Licht, Duco Perkens: tiet Roerend Bezit, Willem van den Aker: Wijdingsmuziek der sferen De Morgen 1 (vrijdag 27 februari 1925) GAH Bespreking 283
Gertrud Leistikow De Morgen 1 (vrijdag 6 maart 1925) GAH Bespreking 284
Moderne toegepaste kunst. Speelgoed, marionetten, maskers en schimmenspel door Otto van Tussenbroek De Morgen 1 (vrijdag 20 maart 1925) GAH Bespreking 285
De Sint Stephanus kerk te Nijmegen De Morgen 1 (vrijdag 10 april 1925) GAH Bespreking 286
Naar aanleiding van een praatje met Albert Besnard in ,,Den Gulden Winckel” De Morgen 1 (vrijdag 29 april 1925) GAH Bespreking 287
Het Nachttij der Runia’s door J.W. de Boer De Morgen 1 (vrijdag 8 mei 1925) GAH Bespreking 288
Een bezoek aan de L.O.V (Labor Omnia Vincit, Arbeid Overwint Alles) De Morgen 1 (vrijdag 3 juni 1925) GAH Bespreking 289
Marionetten: Samengesteld door J.W.F. Werumeus Buning, J.W.F. Constant van Wessem en C.J. Xelk De Morgen l (vrijdag 19 juni 1925) GAH Bespreking 290
Ernst Voorhoeve: n.a.v. expositie van Ernst Voorhoeve in Nijmegen De Morgen l (vrijdag 26 juni 1925) GAH Bespreking 291
Herman Teirlinck: De man zonder lijf, de klucht der dubbelgangers: Spel in 3 bedrijven De Morgen 1 (vrijdag 17 juli 1925) GAH Bespreking 292
De industrieel uitgevoerde meubel door A.H. Jansen De Morgen 1 (zaterdag 1 augustus 1925) GAH Bespreking 293
Mondschein Sonate Opgang 5 (3 januari 1925) p. 17-18 KB Poëzie 431
Inkeer Opgang 5 (11 april 1925) p. 361-362 KB Poëzie 434
Zonden Roeping 3 (1925) nr. 9 p. 444 KB Poëzie 435
Gods gevangenschap Roeping 3 (1925) nr. 9 p. 445 KB Poëzie 436
Opgang De Morgen 1 (zaterdag 22 augustus 1925) GAH Poëzie 438
Gebed Roeping 3 (1925) nr. 10 p. 494 KB Poëzie 439
Het Hart Roeping 3 (1925) nr. 11 p. 504-507 KB Poëzie 440
De lantaarnopsteker Roeping 3 (1925) nr. 11 p. 508 KB Poëzie 441
Intermezzo uit: De Kringloop naar het sentrum De Vrije Bladen 2 (1925) p.87-88 KB Verhalen 489
De Kringloop naar het Sentrum: Roman-fragment Roeping 4 (1925) nr.2 p.56-67 KB Verhalen 493
De Kringloop naar het Sentrum: Roman-fragment Roeping 4 (1925) nr.3 p.122-129 KB Verhalen 494
De Kringloop naar het Sentrum: Roman-fragment Roeping 3 (1925) nr.8 p-354-382 KB Verhalen 490
De Kringloop naar het Sentrurn: Roman-fragment Roeping 3 (1925) nr.9 p.407-423 KB Verhalen 491
De Kringloop naar het Sentrum: Roman-fragment Roeping 3 (1925) nr.10 p.459-480 KB Verhalen 492

1926

Een viertal beelden (geillustreerd) Opgang 6 (20 maart 1926) nr.12 p. 278-281 KB Essay 61
Kunst en kunstenaar Roeping 4 (1926) nr.4 p. 179-184 KB Essay 62
Kunst en kunstenaar Roeping 4 (1926) nr.5 p. 224-236 KB Essay 63
Kunst en kunstenaar Roeping 4 (1926) nr.7 p 310-317 KB Essay 64
Het Boek Jonas De Tijd (zaterdag 21 augustus 1926) KB Essay
Het Boek Jonas De Tijd (zaterdag 28 augustus 1926) KB Essay
Het Boek Jonas De Tijd (zaterdag 4 september 1926) KB Essay 65
Het Boek Jonas De Tijd ( zaterdag 11 september 1926) KB Essay 66
Matthieu Wiegman: Stedelijk Museum Amsterdam Roeping 4 (1926) nr.8 p 365-366 KB Bespreking 294
Nogmaals Joep Nicholas Roeping 4 (1926) nr.9 p. 393-394 KB Bespreking 295
Kritiese Notisies:
,,Tijl” door: Het Vlaamsche Volkstoneel;
,,Cobra”: De laatste film van Rudolf Valentino;
Pantserkruiser Vorst Potemkin;
Otto van Rees, Stedelijk Museum Amsterdam;
De Heilige Pelgrim, Emile Erens
Roeping 5 (1926) nr.2 p 64-66 KB Bespreking 296
Berusting van Lou Lichtveld: muziek op verzen van Henri Bruning Bijlage van Roeping 4 (1926) nr. 7 KB Poëzie 442
Zonde Roeping 5 (1926) nr. 3 p. 80 KB Poëzie 443
Charlie Chaplin verliefd: Ene Fantasie die het flimwerk La Ruee Vers L'or omspeelt Roeping 4 (1926) nr.8 p.342-349 KB Verhalen 496
Charlie Chaplin verliefd: Ene fantasie die het filmwerk La Ruee Vers L'or omspeelt Roeping 4 (1926) nr.9 p.368-378 KB Verhalen 495

1927

Gerard Bruning: Nagelaten werk (1927) Groesbeek: Het Signaal KB Inleiding 37
Piëta De Tijd ( zaterdag 30 juli 1927) KB Essay 67
Fransiskus Tocht Roeping 5 (1927) nr. 11 p. 433-441 KB Poëzie 444
Enkele losse en vaste overwegingen Roeping 5 (1927) nr.11 p. 469-473 KB Essay 68
Hercules Seghers Nu 1 (1927) nr.3 p. 266-274 KB Essay 69
De laatste ronde De Tijd (zaterdag 3 december 1927) KB Bespreking 297

1928

Ernst Voorhoeve Roeping 6 (1928) nr.10 p. 447-452 KB Essay 70
Gebed Ons eigen tijdschrift 6 (1928) p. 141 KB Poëzie 445
Vraaggesprek met Henri Bruning / Anton van Duinkerken Boekzaal (jan. 1928) p. 9-11 KB Vraaggesprek 534
Chaplins „Circus” Nieuwe Tilburgse Courant 2 Mei 1928 KB Bespreking
Het Museum van Stolk Nieuwe Tilburgse Courant 10 Mei 1928 KB Bespreking
Songs of Kalua Nieuwe Tilburgse Courant 9 Mei 1928 KB Bespreking
Henk Wiegersma Nieuwe Tilburgse Courant 15 Mei 1928 KB Bespreking
Het groene paviljoentje Nieuwe Tilburgse Courant 15 Juni 1928 KB Bespreking
Een Breugel-boek Nieuwe Tilburgse Courant 17 Juli 1928 KB Bespreking
Houtplastiek van Ernst Voorhoeve (aug. 1928) Tilburg: H. Gianotten KB Inleiding 38
Jezus bekoord in de Woestijn Nieuwe Tilburgse Courant 31 Augustus 1928 KB Essay
Twee nieuwe verzenbundels Nieuwe Tilburgse Courant 15 October 1928 KB Bespreking
Kanttekening bij een korrespondentie Nieuwe Tilburgse Courant 21 November 1928 KB Bespreking
Anton van Duinkerken Nieuwe Tilburgse Courant 5 December 1928 KB Bespreking

1929

Doode zielen (Gogol) Roeping 7 (1929) nr.4 p 205-213 KB Essay 71
Nieuwe Beeldhouwkunst; door A. v.d. Boom Roeping 7 (1929) nr. 6 KB Bespreking 298
Gewijde Kunst; door J. de Meyer Roeping 7 (1929) nr. 6 KB Bespreking 299
Verhalend Proza: De Bries Roeping 7 (1929) nr. 12 p. 576-580 KB Bespreking 300
Twee schrijvers Roeping 8 (1929) nr. 1 p. 39-48 KB Bespreking 301
Eldorado Roeping 7 (1929) nr. 9 p. 411-418 KB Bespreking 302
Marsman's Lamp van Diogenes Roeping 8 (1929) nr. 3 p. 117-122 KB Bespreking 303
Over Herluf van Merlet: De Sontane Roeping 8 (1929-1930) p. 549 KB Bespreking 306

1930

Doode Zielen Eerherstel voor de jongere gedachte (1930) Amsterdam: De Christophore KUN Essay 1
Rob de Wilt De Paal 1(mei 1930) nr.3 KUN Essay 72
Ernest Michel Roeping 8 (1930) nr.5 p. 205-209 KB Essay 73
Gerard Wijdeveld Roeping 8 (1930) nr.6 p. 289-292 KB Essay 74
Andre de Thaye De Paal l (eucharistisch nr. 20 dec. 1930) nr.7 KUN Essay 75
De bedrieger Van Duinkerken De Paal 1 (eucharistisch nr. 20 dec. 1930) nr.7 KUN Essay 76
Carl Dreyers Jeanne d'Arc Roeping 8 (1930) nr. 4 p. 193-197 KB Bespreking 304
Van den platten grond waarop wij leven Roeping 8 (1930) nr. 11 p 552 KB Bespreking 305
Het gevecht tegen het eigen hart n.a.v. Marsman's Witte vrouwen, en De vijf vingers Roeping 9 (1930-1931) p. 117-123 KB Bespreking 307
Wassen Vleugels n.a.v. De zoon van het Hemelsche rijk: gedichten van Willem ten Berge Roeping 9 (1930-1931) p. 269-271 KB Bespreking 308
Lof der levenskracht n.a.v. Nieuwe Aarde van Knut Hamsun Roeping 9 (1930-1931) p. 542-546 KB Bespreking 309
Een afwijkende mening: Over Klabund's Borgia het vervloekte geslacht, vert. C. de Jong Aristo 1 (september 1930) nr. 4 p. 98-103 KB Bespreking 310
Ernst Michel's ,,Paralyse” Aristo 1 (december 1930) nr. 7 p. 192-196 KB Bespreking 311
De Witte meeuw De Vrije Bladen 7 (1930) p. 35 KB Poëzie 446
De Verloornen De Paal 1 (mei 1930) nr. 3 p. 1-3 KUN Poëzie 447
China Song De Paal 1 (mei 1930) nr. 3 p. 4-5 KUN Poëzie 448
Aarde Roeping 8 (1930) nr. 6 p. 245-246 KB Poëzie 449
De Knaap en het Leven De Paal 1 (kerstnurnrner 1930) nr. 6 KUN Poëzie 450
Najaar De Paal 1 (kerstnummer 1930) nr. 6 KUN Poëzie 451
Zijn hart De Paal 1 (kerstnummer 1930) nr. 6 KUN Poëzie 452
Met Benoit Labre in de bergen De Paal 1 (kerstnumrner 1930) nr. 6 KUN Poëzie 453
De Rijke Jongeling Aristo 1 (juni 1930) nr. 1 p. 16 KB Poëzie 454
Elias Aristo 1 (juni 1930) nr. 1 p. 17 KB Poëzie 455
Droefheid der vreugde Roeping 9 (1930/31) p. 413 KB Poëzie 458
De leegloper Roeping 8 (1930) nr. 6 p.247-253 KB Verhalen 497
De Anarchist De Paal l (kerstnummer 1930) nr.6 KUN Verhalen 498
Jeanne d'Arc verloofd Roeping 8 (1930) nr.7 p.300-305 KB Verhalen 499
Jeanne d'Arc verloofd Roeping 8 (1930) nr.8 p.349-354 KB Verhalen 500
Kleine verzetjes De Paal 1 (kerstnr. 1930) nr.6 KUN Aforismen 513
Kleine verzetjes De Paal 1 (eucharistischnr. 20 dec. 1930) nr.7 KUN Aforismen 514

1931

(1931) Kolonisatie en Missie / Bernard Weevers. Groesbeek Het Signaal RUL Essay 2
Het Verbond (1931) Groesbeek: Het Signaal KB Poëzie 20
Het leven van de H. Monica / Mgr. Bougaud. uit het Frans vert. door H. Bruning (1931) s’Hertogenbosch: G. Mosmans Zoon RUL Vertaling 44
Het kinderlooze huwelijk De Paal 1 (1931) nr.8/9 KUN Essay 77
Nieuw Proza: n.a.v. G. van Rooyen's Devotielichtjes Aristo 1 (mei 1931) nr.12 p.340-343 KB Essay 78
Twee Dichters: Jan Engelman ,,Sine Nomine”, Ernst Michel ,,Ex Paradiso” Aristo 1 (februari 1931) nr. 9 p. 242-245 KB Bespreking 312
Misdadigers van Brückner onder regie van Albert van Dalsum Roeping 10 (1931-1932) p. 151-159 KB Bespreking 313
Golgotha. Het Einde Aristo 1 (januari 1931) nr. 8 p. 212-213 KB Poëzie 456
Vrouw De Vrije Bladen 8 (1931) p. 205-206 KB Poëzie 457
Lof der prudentia Roeping 10 (1931/32) p.412-417 KUN Aforismen 515

1932

De vraat van het geluk (1932) Amsterdam: Eigen Beheer KB Verhalen 30
Tegen de hoogmoed der werken (fragment) Aristo 3 (sept. 1932) nr.3 p 61-63 KB Essay 79
Gezag en jeugd Roeping 11 (1932/33) p. 169-177 KB Essay 80
Acedia perpetua: n.a.v. ,,De Stille Plantage” van Albert Helman Aristo 2 (april 1932) nr. 2 p. 271-281 KB Bespreking 314
Massa-actie en kernvorming Aristo 3 (oct. 1932) nr.4 p.100-103 KB Aforismen 516

1933

Onze Priesters: het kostbare wapen. (1933) Amsterdam: Eigen Beheer RUL Essay 3
Tegen den hoogmoed der werken. (1933) Amsterdam: Eigen Beheer KB Essay 4
Kanten, Kernen: kanttekeningen bij Criton's De missie van China Aristo 3 (jan/feb. 1933) nr. 7/8 p.181-187 KB Essay 81
De mythe van de Verstandmensch Dietbrand 1 (1933/34) p.73-76 UVA Essay 82
Over de Verwording onzer Volksziel in het Noorden Dierbrand 1(1933/34) p. 133-141 UVA Essay 83
Deblocage De Christhophore 1(5 juli 1933) nr.1 p. 1-3 KUN Essay 84
Strijd De Christophore 1 (12 juli 1933) nr.2 p. 6-8 KUN Essay 85
Waarop wij wachten De Christophore 1 (19 juli 1933) nr.3 p. 10-11 KUN Essay 86
Correctie en verzet De Christophore 1 (26 juli 1933) nr.4 p. 13-14 KUN Essay 87
Woorden in de wind De Christophore 1 (2 aug. 1933) nr.5 p. 21-22 KUN Essay 88
Onze strijd De Christophore 1 (16 aug. 1933) nr.7 p.31-32 KUN Essay 89
Onze strijd De Christophore 1 (23 aug. 1933) nr.8 p.37-38 KUN Essay 90
Dienen De Christhophore 1 (9 aug. 1933) nr.6 KUN Essay 91
Johannes van het Kruis, Van Deyssel, Het Vaticaan en de kerkelijke kunst De Christophore 1(30 aug. 1933) nr.9 p. 41-42 KUN Essay 92
Open brief aan Z.D.H. Monsigneur A.F. Diepen, Bisschop van s' Hertogenbosch De Christophore 1 (6 sep. 1933) nr.10 p. 45-46 KUN Essay 93
De samenzwering van het vulgus De Christophore (13 sep. 1933) nr.11 p. 49-50 KUN Essay 94
De glorie van het kind Gods De Chtistophore (20 sep. 1933) nr.12 p. 58-60 KUN Essay 95
De fijne mensch De Christophore (27 sep.1933) nr.13 p.58-60 KUN Essay 96
Preken De Christophore ( 4 oct. 1933) nr.14 p.63 KUN Essay 97
Het verzet De Christophore (18 oct. 1933) nr.16 p. 70 KUN Essay 98
De barbaren De Christophore (25 oct. 1933) nr.17 p.75 KUN Essay 99
De viking voer met volle vaart De Christophore ( 8 nov. 1933) nr.19 p.82 KUN Essay 100
Vredeswaarborgen De Christophore (15 nov. 1933) nr.20 p.86 KUN Essay 101
Het rijk der hemelen De Christophore (22 nov.1933) nr.21 p.89 KUN Essay 102
Zielzorg De Christophore (29 nov. 1933) nr.22 p.95 KUN Essay 103
Het hagelde weer eens De Christophore (29 nov. 1933) nr.22 p, 95 KUN Essay 104
Paternalia De Christophore (6 dec. 1933) nr.23 p.97 KUN Essay 105
Onze onfeilbaarheid De Christophore (13 dec. 1933) nr.24 p.101-102 KUN Essay 106
De triomf van den ruimhartige De Christophore (27 dec. 1933) nr.26 KUN Essay 107
Priesters en Priesterschap: Open brief aan Dr. Frans Schaepman De Nieuwe Eeuw 23 maart 1933 KUN Bespreking 315
Subjectieve Normen Dietbrand 1 (1933/34) p 16-19 UVA Aforismen 517
Kantteekeningen Dietbrand 1 (1933/34) p.294-298 KB Aforismen 518

1934

Het Zwaard. (1934) Amsterdam: Eigen Beheer KB Essay 5
De N.S.B. huldigt Erich Wichman Hier Dinaso 2 (5 mei 1934) nr.22 RIVO Essay 108
Katholiscisme en Beweging Roeping 13 (1934/35) p. 846-864 KB Essay 109

1935

Woorden in de wind (1935) Oisterwijk: Oisterwijk KB Essay 6
Kameraden, volkschgenoten De Dinaso Student 1 (febr. 1935) nr.3 RIVO Essay 110
Nogmaals: Zwart Front Hier Dinaso 3 (30 maart 1935) nr.17 RIVO Essay 111
Florentijnsche overpeinzingen / Victor Radersma Aristo 5 (april 1935) nr.5 p. 149-157 KB Essay 112
Aantekeningen: Bij het prijsschieten; Bij ,,Het Zwaard” van Henri Bruning; Bij Victor Radersma; Bij Het Confiteor; Bij Rietveld's ,,Nieuwe Zakelijkheid in de Nederlandse Architectuur”/ Victor Radersrna Aristo 5 (mei 1935) nr.6 p 212-213 KB Essay 113
Eere, wien eere toekomt De Dinaso Student 1 (juli 1935) nr.8 p.6 RIVO Essay 114
Het klaverblad compleet: Staf Declercq-Mussert-Meyer? De leider van Zwart Front aan het woord Hier Dinaso 3 (20 juli 1935) nr.33 p.7 RIVO Essay 115
Bommen op Monte Carlo / Victor Radersma Aristo 5 (sep. 1935) nr.10 p. 336-343 KB Essay 116
Het volk boven de moerdijk ontwaakt: Bij den 5de N.S.B. dag Hier Dinaso 3 (19 october 1935) nr.46 p.6 RIVO Essay 117
Idealisme en journalistiek: n.a.v. De kunst en de journalistiek van Willem Nieuwenhuis Aristo 5 (oct. 1935) nr.11 p.397-399 KB Essay 118
Dietsche Strijd Aristo 5 (nov/dec 1935) nr.12 p.403-412 KB Essay 119
Open brief aan den Heer Arn. Meyer, Leider ,,Zwart Front” Hier Dinaso 3 (30 nov. 1935) nr.52 p.2 RIVO Essay 120
Vergeefsche Logica / Victor Radersma Aristo 5 (dec. 1935) nr.12 p.437 KB Essay 121
Zwitserland in een dag Roeping 14 (1935/36) p.773-778 KB Essay 122
Aantekeningen. Bij ,,Van boven af”door Wouter Lutkie Aristo 5 (okt. 1935) nr.11 p.395-397 KB Bespreking 316
Gedicht Kroniek van Hededaagsche Kunst en Kultuur 1 (juni 1935) nr.1 p.32 KB Poëzie 459
Spiegelingen ( Met Subjectieve Qualiteiten ) 1-16 / Victor Radersma Aristo 5 (juni 1935) nr.7 p.224-229 KB Aforismen 519

1936

Subjectieve normen (1936) Bergen: Eigen Beheer RUL Essay 7
Drie dagen in Vlaanderen 1 Hier Dinaso 4 (23 Jan. 1936) nr.8 p.2-3 RIVO Essay 123
Drie dagen in Vlaanderen 2 Hier Dinaso 4 (1 feb. 1936) nr.9 p.2-3 RIVO Essay 124
Drie dagen in Vlaanderen 3 Hier Dinaso 4 (8 feb. 1936) nr.10 p.2-3 RIVO Essay 125
Zwart Front repliceert Hier Dinaso 4 (15 feb. 1936) nr.11 p.2 RIVO Essay 126
Referaat van een lezing over het Jodenvraagstuk De Dinasostudent 2 (juli 1936) nr.8 p.1-3 RIVO Essay 127
Boven-politieke bezinning? Hier Dinaso 4( 15 sep. 1936) nr.40 p.2 RIVO Essay 128
Op zijn minst genomen De Maasbode (zondag 4 oct. 1936) p.9 KB Essay 129
Op zijn minst genomen De Maasbode (zondag 11 oct. 1936) p.9 KB Essay 130
Het Zij Zoo (Subjectieve Normen) De Dinaso Student 2 (oct 1936) nr.11 p.4 RIVO Essay 131
Volk en Staat, van Gerard Knuvelder Hier Dinaso 4 (21 nov. 1936) nr.51 p.14-15 RIVO Boekbespr. 132
Over Heerschers en over Heerschen Hier Dinaso 5 (5 dec. 1936) nr.1 p.5 RIVO Essay 133
Over den Heerscher Hier Dinaso 5 (9 jan. 1937) nr.6 p.5-6 RIVO Essay 134
Ongebruikelijk commentaar: Bij ,,De dood van Angele Degroux” van H. Marsman Hier Dinaso 5 (23 Jan. 1937) nr.8 p.13-14 RIVO Essay 135
Over Heerschers en over Heerschen: n.a.v. Bespiegelingen over Leven en over Liefde van Ortega y Gasset Aristo 6 (oct/nov 1936) nr.8/9 p.257-261 KB Essay 136
Sociale en Christelijke rechtvaardigheid Roeping 15 (1936/37) p.554-562 KB Essay 139
Bloei of Slop? n.a. v. ,,Polemiek” door J.M. Kramer Roeping 15 (1936/37) p.626-633 KB Essay 140
De Gelieven Aristo 6 (april 1936) nr.2 p.49 KB Poëzie 460
De Meester en de Leerlingen Aristo 6 (juni 1936) nr.4 p.118 KB Poëzie 461
De Vijvervisschen Roeping 15 (1936/37) p.215 KB Poëzie 462
San Gimignano Aristo 6 (juli/aug. 1936) p.162-170 KB Verhalen 501
San Gimignano Aristo 6 (sep. 1936) p.236-239 KB Verhalen 502
Het entree (entremets) De Dinasostudent 2 (aug/sep. 1936) p.2 RIVO Verhalen 503
Code D' Amour Roeping 15 (1936/37) p.406-411 KB Aforismen 520

1937

Fuga (1937) Amsterdam: Meulenhoff KB Poëzie 21
Over Heerschers en over Heerschen: vervolg Aristo 6 (feb. 1937) nr.12 p.416-420 KB Essay 137
Over Heerschers en over Heerschen: vervolg Aristo 7 (april 1937) nr.1 p.30-38 KB Essay 138
Volk en Staat kanttekeningen hij Criton's Dietsch dispuut over Volk en Staat in dec. nr. Aristo '36 Aristo 6 (feb. 1937) nr.12 p.435-436 KB Essay 141
Over recht en plicht Hier Dinaso 5 (24 april 1937) nr.21 p.4 RIVO Essay 142
Logica en Zakelijkheid Aristo 7 (juni 1937) nr.3 p.89-96 KB Essay 143
Een nieuw maandblad: n.a.v. verschijning nieuw maandblad ,,De Bundel” Hier Dinaso 5 (24 juli 1937) nr.34 p.9 RIVO Essay 144
Vervolgens Roeping 16 (1937/38) p.524-537 KB Essay 145
Jacques Maritain: Toch arriverend christendom Roeping 16 (1937/38) p.629-643 KB Essay 146
Drie verzenbundels:
H.de Vries: Geinproviseerd bouquet, T. Maes: Vaderaarde en J. van Hattem: De pothoofdplant
De Residentiebode (13 maart 1937) KB Bespreking 317
Twee kronieken nav F. Coenen Onpersoonlijke herinneringen en Robert Nathan De weg van eeuwen De Residentiebode (27 maart 1937) KB Bespreking 318
Albert Helmans Ratten De Residentiebode (17 april 1937) KB Bespreking 319
Maurice Gilliams Elias of het gevecht met de bode De Residentiebode (1 mei 1937) KB Bespreking 320
Walschap’s laatste roman nav Een mens van goede wil De Residentiebode (15 mei 1937) KB Bespreking 321
Een misverstand nav Bordewijk Roodpaleis De Residentiebode (5 juni 1937) KB Bespreking 322
Anton van Duinkerken nav A.v. Duinkerken Verscheurde Christenheid De Residentiebode (26 juni 1937) KB Bespreking 323
Louis de Bourbon nav L. de Bourbon Vrouwen De Residentiebode (31 juli 1937) KB Bespreking 324
Jan Engelman nav J. Engelman Het Bezegelde Hart De Residentiebode (14 aug. 1937) KB Bespreking 325
Ja ja, de rentmeesters nav H. de Man Kaptein Aart Luteijn De Residentiebode (28 aug. 1937) KB Bespreking 326
Het populaire handboek nav J. Metzger Das katholische Schrifttum im heutigen England De Residentiebode (18 sep. 1937) KB Bespreking 327
De volwassen zuigeling nav Th. Wilder De hemel is mijn beloning De Residentiebode (2 okt. 1937) KB Bespreking 328
Allemaal poeha nav R. Hens De grote verblinding De Residentiebode (16 okt. 1937) KB Bespreking 329
Simon Vestdijk nav S. Vestdijk Vijfde Zegel De Residentiebode (16 okt. 1937) KB Bespreking 330
Henri Bruning schrijft over:. De Groote Droom De Nieuwe Eeuw (27 nov. 1937) KUN Bespreking 331
Twee overbodige vertalingen nav T Versaas Zwarte paarden en Palacio Valdez de roman van een schrijver De Residentiebode (4 dec. 1937) KB Bespreking 332
Literair allerlei nav G. Hoyer: Avontuur in Rusland, F. van Oldenburg Ermke: Leven en bekering van John L. Stoddard, A. Coolen: Lentebloesem, F. Bordewijk: Wingerdrank De Residentiebode (18 dec. 1937) KB Bespreking 333
Varens, Het Verwachten, De Visschen Groot Nederland (1937 dl.1) p.148-150 KB Poëzie 463
Fragment Groot Nederland 35 (1937 d1.1) p.446 KB Poëzie 466
De Vlag Aristo 6 (jan. 1937) nr.11 p.380 KB Poëzie 467
De Vernederde Hier Dinaso 5 (20 maart 1937) nr.16 p.5-6 RIVO Poëzie 468
Jonas Aristo 7 (sep. 1937) nr.6 p.243 KB Poëzie 469

1938

Verworpen christendom (1938) Amsterdam; Meulenhoff KB Essay 8
Maritain-Mussolini-Machiavelli Aristo 8 (april 1938) nr.1 p.9-13 KB Essay 147
De Nieuwe Orde en de Christen Hier Dinaso 6 (16 juli 1938) nr.33 p.4-5 RIVO Essay 148
Anti-disciplinair christendom Groot Nederland 36 (1938 dl.2) p.524-536 KB Essay 149
Teixeira de Pascoaes: n.a.v. zijn boek Paulus de dichter Gods Aristo 8 (sep. 1938) nr.6 p.228-235 KB Essay 150
Katholieke ,,Cultuur” Roeping 17( 1938/39) p.113-114 KB Essay 151
Peripatetisch Commentaar: In de wandelgangen van het Romeinsch Racisme Aristo 8 (Jan. 1938) nr.10 p. 408-419 KB Essay 152
Kort commentaar nav H.. de Man De Koets, B. Voigt De voortrekker, M. Mitchell Gejaagd door de wind De Residentiebode (15 Jan. 1938) KB Bespreking 334
Minder geleerdheid nav A. Antweiler Groszstadt für Christus De Residentiebode (5 feb. 1938) KB Bespreking 335
Te veel regie? nav Defresne De wonderlijke familie De Residentiebode (19 maart 1938) KB Bespreking 336
Nieuw Proza nav J.v.d. Made Twee honderd gulden voor Darja Wiedinskaja en M. Gilliams Oefentocht in het luchtledige De Residentiebode (2 april 1938) KB Bespreking 337
Kort bezoek aan een gekkenhuis nav H. Steggerda Confectie De Residentiebode (23 april 1938) KB Bespreking 338
Naar aanleiding van Marsmans verzameld dichtwerk De Residentiebode (7 mei 1938) KB Bespreking 339
Bij diverse drempels nav J. Schwarzenbach Der Dichter zweispältigen Lebens, A.v. Schendel De zomerreis en G.H. Carroll Op den drempel van het leven De Residentiebode (21 mei 1938) KB Bespreking 340
Amerika en het negervraagsruk nav O. Holaas Ook ik ben Amerika De Residentiebode (18 juni 1938) KB Bespreking 341
Een nieuw Tolstoiboek nav Rachmanova Kruisweg der Liefde De Residentiebode (2 juli 1938) KB Bespreking 342
Herman de Man herneemt zich nav H. de Man Aart Luteijn de Andere De Residentiebode (13 aug. 1938) KB Bespreking 343
Nader toegelicht nav Theun de Vries De Bijen zingen De Residentiebode (3 sep. 1938) KB Bespreking 344
Nogmaals: de Boerenroman nav J.J. Eekhout Warden een koning De Residentiebode (24 sep. 1938) KB Bespreking 345
Herman de Man herneemt zich nav zijn boek Aart Luteijn de Andere Aristo 8 (nov. 1938) nr.8 p.340-344 KB Bespreking 346
Een politieke roman nav Gijzman In de schaduw van de Leider De Residentiebode (5 nov. 1938) KB Bespreking 347
S. Vestdijk nav S. Vestdijk Narcissus op vrijersvoeten De Residentiebode (26 nov. 1938) KB Bespreking 348
Vier epilogen nav J.v.d. Woude Spel in Pisotano, Felger De 4000 mijl van de ,,Zeearend” over de oceaan, A. Coolen Herberg van het misververstand en O. Enckel Ons Hart De Residentiebode (10 dec. 1938) KB Bespreking 349
Naar aanleiding van een nieuwe ,,Bordewijk” nav Bordewijk: Karakter De Residentiebode (31 dec. 1938) KB Bespreking 350
Stille executie Aristo 8 (mei 1938) nr.2 p.49-54 KB Verhaal 521
Stille executie Aristo 8 (juni 1938) nr.3 p.96-99 KB Verhaal 522
Stille executie Aristo 8 (juli 1938) nr.4 p 138-144 KB Verhaal 523
Stille executie Aristo 8 (aug. 1938) nr.5 p.188-193 KB Verhaal 524
Stille executie Aristo 8 (oct. 1938) nr.6 p.268-277 KB Verhaal 525

1939

Lazarus en de rijke: bijbelsche comedie in zes toneelen (1939) Den Haag: Leopold
Afl. van De Vrije Bladen jrg.16 schrift 4 April 1939
KB Toneel 34
Het onvolkomen huwelijk (1939) Utrecht: Het Spectrum KB Aforismen 35
Franciscus Xaverius In 't Licht, Utrecht: Het Spectrum AHB Essay
Gezegden van den nederigen wijze Egidius / Verz. en ingeleid door H. Bruning (1939) Utrecht: Het Spectrum KB Inleiding 39
Wat ,,niet aangenaam” en wat ,,triest” is nav M. Baring Daphne Adeane De Residentiebode (14 jan. 1939) KB Bespreking 351
Vreemde manieren nav P. Frischauer Groote Heeren en Hiegentlich Schipbreuk te Luik De Residentiebode (28 jan. 1939) KB Bespreking 352
Een Amerikaans drama nav W. Faulkner Het Licht in Augustus De Residentiebode (11 feb. 1939) KB Bespreking 353
Is de theoloog Thijssen de ware Theoloog? De Nieuwe Eeuw (9 maart 1939) KUN Bespreking 354
Menno ter Braak 1 nav Menno ter Braak In gesprek met de vorigen De Residentiebode (18 maart 1939) KB Bespreking 355
,,Apologetische” ,,Kunst” nav M.v.d. Meersch de uitverkorene De Residentiebode (25 maart 1939) KB Bespreking 356
Menno ter Braak 2 nav M. ter Braak In gesprek met de vorigen De Residentiebode (1 april 1939) KB Bespreking 357
Marsman over ter Braak nav Marsman´s studie over ter Braak De Residentiebode (13 mei 1939) KB Bespreking 358
Vestdijk hoont de schim nav Vestdijk Nadagen van Pilatus De Residentiebode (20 mei 1939) KB Bespreking 359
Achterkant van de ernst nav Belcampo Zwerftocht en M. Dorna Onmaatschappelijke voorkeur De Residentiebode (10 juni 1939) KB Bespreking 360
Een debuut nav E. Nicolas de President De Residentiebode (1 juli 1939) KB Bespreking 361
v.d. Made's nieuwste roman nav J.v.d. Made Pelgrimsreize De Residentiebode (8 juli 1939) KB Bespreking 362
Marsmans verzamelde crietieken De Residentiebode (29 juli1939) KB Bespreking 363
Maurice Gilliams als dichter nav M. Gilliams Het verleden van Columbus De Residentiebode (19 aug. 1939) KB Bespreking 364
Adriaan Morriën nav A. Morriën Hartslag De Residentiebode (2 sep. 1939) KB Bespreking 365
,,Onrust in de Europese Buurt” ? nav Poëtisch appel 1939 De Residentiebode (23 sep. 1939) KB Bespreking 366
Beets de eeuwige nav P.H. Ritter Een kapper over een Professor De Residentiebode (14 okt. 1939) KB Bespreking 367
Twee romans en een handboek nov Du Perron Schandaal in Holland, K. Capek de eerste brigade en Dr. Moller Geschiedenis der Nederlandse Letterkunde De Residentiebode (28 okt. 1939) KB Bespreking 368
Een nieuwe van Schendel nav A. van Schendel de zeven tuinen De Residentiebode (11 nov. 1939) KB Bespreking 369
Over Vrouwtjes en sprookjes, zakenlieden in het heden en de liefde in het verleden nav H.v. Eijk Truus en de nachtmerrie, T. Brongers Maarten Storm en Een liefdes historie uit het oude Friesland De Residentiebode ( 2 dec. 1939) KB Bespreking 370
Adriaan van der Veen nav A.v.d. Veen Geld speelt de grote rol, Oefeningen en Tussen kantoor en archief De Residentiebode (16 dec. 1939) KB Bespreking 371
Albert Kuyle als novellist nav A. Kuyle Harmonica De Residentiebode (30 dec. 1939) KB Bespreking 372

1940

Een hard en ernstig woord tot Mr. Linthorst Homan, het Nederlandse volk en de rechtse fronten. (1940) Bussum: van Dishoeck KB Essay 9
Fransiscus Xaverius: onder de banier van Christus / Theodore Maynard: vert. H. Bruning (1940)Utrecht: Het Spectrum KUN Vertaling 45
Godsdienst en Technocratie Eltheto 94 (maart 1940) p.85-87 KB Essay 153
Bij het werk van Laurens Tuynman Criterium 1 (1944 1940?) p.647-651 KB Essay 156b
Een jonge generatie in aanbouw nav In Aanbouw bloemlezing De Residentiebode (27 jan. 1940) KB Bespreking 373
Kort Commentaar nav Anke Servaes Wie volgt, Nico van Suchtelen Het spiegeltje van Venus, Leo van Breen De Peperbus en ..., Een land vol schoonheid De Residentiebode
(16 februari 1940)
KB Bespreking
Een verzenbundel en een roman nav G. Ritschl Keur uit de liefdesverzen en R. Hughes Orkaan De Residentiebode (9 maart 1940) KB Bespreking 374
Voorbarige Vrede nav L. Fischer Wat brengt de dag van morgen en M. Gleit Ik heb geen bed voor mijn kind De Residentiebode (30 maart 1940) KB Bespreking 375
Albert Helman nav Albert Helman Het vergeten gedicht De Residentiebode (20 april 1940) KB Bespreking 376
Van aphorisme tot inval nav J. Greshoff Steenen voor brood De Residentiebode (11 mei 1940) KB Bespreking 377
Politieke perspectieven 1: Drieerlei Nationalisme De Waag 4 (20 juni 1940) nr.25 p.250 RIVO Essay 158
Politieke perspectieven 2: De Rijksidee De Waag 4 (4 juli 1940) nr.27 p.312 RIVO Essay 159
Overbodig betoog: Nationalisme en Kunst 1 Criterium 1 (08-1940) p.367-370 KB Essay 154
Marsman als criticus Criteriurn 1 (09-1940) p.449-455 KB Essay 157
Overbodig betoog: Nationalisme en Kunst 2 Criterium 1 (10-1940) p.669-671 KB Essay 155
Twee normen van continentaal denken De Waag 4 (24 oct. 1940) nr.43 p.549 RIVO Essay 160
Overbodig betoog: Nationalisme en Kunst 3 Criterium 1 (11-1940) p.784-788 KB Essay 156
Men zij gewaarschuwd! De Waag 4 (14 nov. 1940) nr.46 p.602-603 RIVO Essay 161
Onze opdracht Hilv. I en II (26 nov. 1940) Vaderl. Essay
Verbieden De Waag 4 (5 dec. 1940) nr.49 RIVO Essay 162
Oordelen (vervolg op verbieden) De Waag 4 (19 dec. 1940) nr.51 RIVO Essay 163

1941

De katholieken en de nieuwe tijd: Zin en Plicht der natuurlijke orde (1941) N.S.B. brochure KB Essay 10
Het gevaar! De Waag 5 (9 Jan. 1941) nr.2 p. 21 RIVO Essay 164
,,Stand van Zaken” De Waag 5 (16 Jan. 1941) nr.3 RIVO Essay 165
Revolutie en Massa De Waag 5 (23 jan. 1941) nr.4 p. 52-53 RIVO Essay 166
Inderdaad ,,De hond en de stok” De Waag 5 (30 Jan. 1941) nr.5 RIVO Essay 167
Lied der ziel: De knaap en het leven, De Brug, De stemmen der aarde, Zomerbeek, God, Lied der ziel Criterium 2 (1941) p.107-113 KB Poëzie 470
Schrijvers en schilders:verzameld door W.L.M.E. van Leeuwen De Waag 5 (13 feb. 1941) nr.7 RIVO Essay 168
Lied der ziel De Tijd (26 FEBRUARI 1941) blz. 3 int Poëzie
Verontachtzaamd hoofdstuk De Waag 5 (27 feb. 1941) nr.9 p.129 RIVO Essay 169
Schouderklopjes Criterium 2 (1941) p.283-291 KB Aforismen 526
Socialisme en Nationaal-Socialisme ( of Fascisme) De Waag 5 (13 maart 1941) nr.11 p.168 RIVO Essay 170
Een roman van deze tijd: De leeuwentemmer door Willem Elsehot De Waag 5 (20 maart 1941) RIVO Bespreking 378
Niet-,,Volksche” Kunst De Waag 5 (27 maart 1941) nr.13 p.200 RIVO Essay 171
Dietschland De Waag 5 (3 april 1941) nr. 14 p.218 KB Essay
Nogmaals: P. J. Troelstra De Waag 5 (17 april 1941) nr. 16 p.248 KB Essay
Bertus Aafjes contra Anthonie Donker De Waag 5 (1 mei 1941) nr. 18 p.282 RIVO Essay 172
Verwaarloosd Voorspel De Waag 5 (8 mei 1941) nr.19 RIVO Essay 173
Elias van Cortona Criterium ( 1941) p.468-510, p.557-571, p.654-677, p. 727-748 KB Toneel 509
Gesprek met Henri Bruning: Over Volksche kunst en de nieuwe generatie / Ed Hoornik Algemeen Handelsblad (31 juli 1941) KB Vraaggesprek 535
Dichtertreffen Weimar 1941 De Waag 5 (14 nov. 1941) nr.46 p.681-682 RIVO Essay
Winter in Holland 1941: Voor Martin Dijkstra Volk en Vaderland 9 (5 dec. 1941) nr.49 p.4 RIVO Poëzie 471()
Cultureel Europa- En wij? De Waag 5 (19 dec. 1941) nr.51 p.759-761 RIVO Essay 174
Maurice Gilliams over Henri de Braekeleer De Waag 5 (26 dec. 1941) nr.52 p.780-782 RIVO Essay 175

1942

Nieuw Politiek Bewustzijn (1942) NIOD Essay
Het goede boek (1942) s'Gravenhage: De Schouw KB Essay 12
J.W.F. Weremeus Buning De Schouw 1 (15 jan. 1942) nr.1 p.14-16 KB Essay 176
Stijlproblemen De Waag 6 (23 jan. 1942) nr.3 p.832-834 RIVO Essay 178
De Vlaskoppen van Fr. Griese De Schouw 1 (2 feb. 1942) nr.2 p.47 KB Bespreking 379
Tentoonstelling: Jacob Cats en Reinier Vinkeles De Schouw 1(2 feb. 1942) nr.2 p.41 KB Bespreking 380
Over individualisme De Schouw 1 (2 feb. 1942) nr.2 p. 25-26 KB Essay 177
Het tegelschilderij De Schouw 1 (16 feb. 1942) nr.3 p.72 KB Bespreking 381
Volkskunst in de Nederlanden De Schouw 1 (16 feb. 1942) nr. 3 p. 62-63 KB Bespreking 382
Brood van Karl Heinrich Waggerl, vert. door Albert Helman De Schouw 1 (16 feb. 1942) nr.4 p.71-72 KB Bespreking 383
Nogmaals Vestdijk De Waag 6 (20 feb. 1942) nr.7 p.904-905 RIVO Essay 180
Nogmaals Vestdijk ? De Waag 6 (27 feb. 1942) nr.8 p.918 RIVO Essay
Problematiek der literaire elite: Antwoord aan Pierre H. Dubois door H. Bruning De Schouw 1 (2 maart 1942) nr.4 p.82 RIVO Essay 181
Massa, Volk, Vonnis, Vestdijk en nog iets De Schouw 1 (2 maart 1942) nr.4 p.94-96 KB Essay 182
Kanttekeningen: het stormt in De Schouw. Wij recaputileren en eindigen De Schouw 1 (16 maart 1942) nr.5 p.118-119 KB Essay 183
Niet steeds doctrine De Schouw 1 (15 april 1942) nr.7 p. 145-146 KB Essay 184
Friedrich Nietsch: Aldus sprak Zarathustra. vert. door H. Marsman De Schouw 1 (15 april 1942) nr.4 p.166-167 KB Bespreking 385
Kunstbegrip De Schouw 1 (1 mei 1942) nr.8 p.174-176 KB Essay 185
Eduard Rijff, Ab Toeteneel: tentoonstellingen / Victor Radersma De Schouw 1 (1 mei 1942) nr.8 p.l91 KB Bespreking 384
Tentoonstelling: Ned. Kunst van heden De Schouw 1(15 mei 1942) nr.9 KB Bespreking 386
Idee en menigte: De opdracht van een scheppende minderheid Volk en Vaderland 10 (3 juli 1942) nr.27 RIVO Essay 186
Germaansche verbondenheid: De Germaansche mens is krachtens zijn wezen bestemd om de leiding in handen te nemen Volk en Vaderland 10 (17 juli 1942) nr.29 RIVO Essay 187
Bij ,,De Gevangeniswagen”, De Dood, Kerstnacht, Mijn Zoontje, Ochtend, Jean Baptiste Maria Vianney, Ik wil hem loven, Laatste Lied Aristo 12 (juli/aug. 1942) p.108-112 KB Poëzie 472
Staat het Nationaal-socialisme op positief christelijk standpunt? Het oordeel der Nationaal-Socialistische denkers. Volk en Vaderland 10 ( 14 aug. 1942) nr.33 RIVO Essay 188
Aanteekeningen hij Friedrich Markus Huebner De Waag 6 (21 aug. 1942) nr. 3 p.219-220 RIVO Essay 189
Staat het Nationaal-Socialisme op positief christelijk standpunt? Volk en Vaderland 10 (11 sep. 1942) nr.37 RIVO Essay 190
Nietzsche en het Christendom: Een brief van een lezer en een antwoord van Henri Bruning Volk en Vaderland 10 (18 sep 1942) nr.38 RIVO Essay 191
Het lederen masker door Jean de la Warande De Waag 6 (2 okt. 1942) nr.39 RIVO Bespreking 387
De Duitsche Adelaar: november 1942, Holland, Ochtend Volk en Vaderland 10 (23 dec. 1942) nr.52 p.2 RIVO Poëzie 473()
Alexandertje Nieuwe Gids 57 (1942) nr.1 p.208-218 KB Verhalen 504()
Le demon du Midi Roeping 20 (1942/43) p.372-383 KB Verhalen 505()

1943

Nieuw Levensbewustzijn (1943) s’Gravenhage: De Schouw KB Essay 13
Voorspel: gedichten 1924-1942 (1943) Brussel: De Lage Landen KB Poëzie 22
Heilig Verbond (1943) Brussel: Steenlandt
De bladen voor de poëzie jrg.7 nr.5 mei 1943
KB Poëzie 23
Twee spelen: Lazarus en de rijke: Spel in de zon (1943) Brussel: De Lage Landen KB Toneel 32
Elias van Cortona: drama in vier bedrijven (1943) Brussel: De Lage Landen KB Toneel 33
Vluchtige vertoogen (1943) Brussel: De Lage Landen KB Aforismen 36
Plicht / W. von Scholz: vert. H. Bruning (1943) Den Hang: Holle en Co KB Vertaling 46
Het eiland in de Zuidzee / H. Franck: vert. H. Bruning (1943) Den Haag: Holle en Co. KB Vertaling 47
Vier korte beschouwingen: 1 Het eigene, 2 Tweeerlei individu, 3 Volksch 4 Volksch en Volks Haagsch Maandblad 20 (feb. 1943) nr.2 p.55-61 KB Essay 192
Niet de vorm De Waag 7 (5 maart 1943) nr.9 p.129-130 RIVO Essay 193
Verbeelding en bespiegelingen: Over twee wijzen van beschouwen, (van Thomas de Aquino en Meester Eckhart) Groot Nederland 41 (1943 dl.2) p.116-119 KB Essay 194
De Britse tragedie Volk en Vaderland 11 (7 mei 1943) nr.18 RIVO Essay 195
De Britse tragedie 2: Het reeds verslagen ,,Eiland” wil in zijn ondergang Duitschland medeslepen, ten koste ook van heel Europa Volk en Vaderland 11 (14 mei 1943) nr.19 RIVO Essay 196
Gerard Wijdevelds poëzie: De dichtbundel ,,Zomerwolk” Handelsblad (dinsdag 27 juli 1943) KB Bespreking 388
Media Vitae De Schouw 2 (mei 1943) nr.5 p.231 KB Poëzie 474
Gedicht De schouw 2 (juni 1943) nr.6 p.286 KB Poëzie 475

1944

Nieuwe Verten (1944) Amsterdam: Roskam KB Poëzie 24
Ezechiel,en andere misdadigers (1944) Amsterdam: Roskam KB Verhalen 31
Gelaat der dichters: een keuze uit de hedendaagsche revolutionaire poëzie in Noord- en Zuid Nederland / Samengesteld en ing. door H. Bruning (1944) Amsterdam: De Amsterdamsche Keurkamer KB Inleiding 40
Surrealisme De Schouw 3 (febr. 1944) nr.2 p.74-79 KB Essay 203
Een andere zijde van het probleem der ,,vorigen” De Waag 8 (7 april 1944) nr.14 p.218-220 RIVO Essay 197
Het bewustworden van de Ras-Ziel: Persoonlijkheid als waardemeter Handelsblad (15 april 1944) KB Essay 198
Bekwamen De Waag 8 (5 mei 1944) nr.l8 p.279 RIVO Essay 199
Kleine overpeinzingen 1-6 De Waag 8 (26 mei 1944) nr.21 p.324 RIVO Aforismen 527
Kleine overpeinzingen 7-13 De Waag 8 (16 juni 1944) nr.24 p.379 RIVO Aforismen 528
Claudius Civilis (naar Rembrandt) De Schouw 3 (juni 1944) nr.6 p.301 KB Poëzie 476
Lente 1944 De Schouw 3 (juni 1944) nr.6 p.301 KB Poëzie 477
Kleine overpeinzingen 14-16 De Waag 8 (23 juni 1944) nr.25 p.395 RIVO Aforismen 529
Wat is revolutionair? Aan den schrijver van het artikel naar aanleiding van een bloemlezing De Waag 8 (11 aug. 1944) nr.32 p.515-516 RIVO Essay 200
Nogmaals: Wat is revolutionair? De Waag 8 (1 sep. l944) nr.35 p.560-561 RIVO Essay 201
Najaar 1944 De Zwarte Soldaat, 13 december 1944 p.1 int Poëzie
Lectuur in de rimboe De Waag 8 (22 dec. 1944) nr.50 p. 631 RIVO Essay 202
Het monnikje Groot Nederland 41 (1944) p.165-174 KB Verhalen 506

1945

Het Slagveld Zwarte Soldaat (13 feb. 1945) 5e jaargang nr.22 p.2 NIOD Poëzie
Kome uw Rijk Storm SS 4 (23 feb. 1945) nr.46 RIVO Poëzie 478

1946


1947

Songs of Innocence: Een keuze uit gedichten geschreven in de jaren 1937-1947 (1947) Typoscript KB Poëzie 27

1948

Dostojewski en het Oedipuscomplex / Hans van Dorssen De Spectator 4 ( 5 nov. 1948) p.9 KB Essay 204
Creativiteit en Macht / Hans van Dorssen De Spectator 4 (3 dec. 1948) nr.49 p.9 KB Essay 208
De Proletarier / Hans van Dorssen De Spectator 4 ( 17 dec. 1948) nr.51 p.3-4 KB Essay 209
Een boek over Bergen-Belsen nav Dagboek uit een kamp van Loden Vogel De Gelderlander (zaterdag 31 juli 1948) KB Bespreking 389

1949

Ik vind het ook heerlijk om getrouwd te zijn: Gesprek net mijn engelbewaarder over Lucille Haley / C.v.A. De Linie 4 ( 5 aug. 1949) p.11 KB Essay 205
Gezelle, De Zelfbewuste / Jules Verstraeten Kultuurleven 16 (oct. 1949) nr.3 p.174-187 KB Essay 206
Een korte notitie: nav Thorbecke en Multatuli / Fr. van Dijk De Spectator 5 (4 nov. 1949) nr.44 p.11 KB Essay 207
Over taal en spelling / Hans van Dorssen De Spectator 5 (7 Jan. 1949) nr. 1 p.9 KB Essay 210
Taal en cultuur / Hans van Dorssen De Spectator 5 ( 21 Jan. 1949) nr.3 p.9 KB Essay 211
Taal en spelling / Hans van Dorssen De Spectator 5 (11 feb. 1949) nr.6 p.2 KB Essay 212
Een gissing: Op zoek naar de Europese jeugd / Hans van Dorssen De Spectator 5 (11 maart 1949) nr. 10 p.1 KB Essay 213
Middenstand verdedigd / Hans van Dorssen De Spectator 5 (22 april 1949) nr.16 p.3 KB Essay 214
Afgewezen middenstand / Hans van Dorssen De Spectator 5 (29 april 1949) nr.17 p.3 KB Essay 215
Wie hanteert de waarheid? / Hans van Dorssen De Spectator 5 (26 aug. 1949) nr.34 p.11-12 KB Essay 216
Een verwaarloosd aspect / Hans van Dorssen De Spectator 5 (9 sep. 1949) nr. 36 p. 9 KB Essay 217
Ut convertat: Ineredulos ad prudentram justrorum Lucas 1, 17 / Hans van Dorssen De Spectator 5 (23 sep. 1949) nr.38 p.9 KB Essay 218
Strijdbaar christendom: Hebt zout in U / Hans van Dorssen De Spectator 5 (7 oct. 1949) nr.40 p.9 KB Essay 219
Naar een keerpunt / Hans van Dorssen De Spectator 5 (21 oct. 1949) nr.42 p.9 KB Essay 220
Gezelle enquete: Vijf redenen waarom de jeugd over hem zwijgt / Hans van Dorssen De Spectator 5 (25 nov. 1949) nr.47 p.14 KB Essay 221

1950

Wat is kunst / M.D. Kultuurleven 17 ( mei 1950) nr.4 p.268-274 KB Essay 222

1951

In Vitro (1951) Heerlen: Winants KB Poëzie 26
Verwaarloosd voorspel (Uit: Guido Gezelle de Andere, 1ste hoofdstuk) Roeping 28 (1951/52) p.441-455 KB Essay 223
Millennia Te Elfder Ure 2 (21 feb. 1951) nr.12 p.3 KB Poëzie 479
Wigjes Te Elfder Ure 2 (3 nov. 1951) nr.19 p.5 KB Essay 224
Twee gedichten: Bitter verbond, Herinneringen aan Wassenaar Dietsche Warande (1951) p. 426-427 KB Poëzie 480
Betwistbare Misverstanden l-34 Roeping 28 (1951/52) p.27-30 KB Aforismen 530
Betwistbare misverstanden 35-41 Roeping 28 (1951/52) p.151-153 KB Aforismen 531

1952

Van Ziel en Aarde (1952)Nijmegen: Eigen Beheer KB Poëzie 25
Afwezig oordeel: beschouwingen over Gezelle’s zwijgen Dietsche Warande (1952) p.538-551 en p.605-615 KB Essay 225
Verwaarloosde aspecten? 1 Te Elfder Ure 2 (12 Jan 1952) nr.23 p.1-2 KB Essay 226
Verwaarloosde aspecten? 2 Te Elfder Ure 3 (26 jan. 1952) nr.1 p.2-3 KB Essay 227
,,God heeft de mensen nodig” Te Elfder Ure 3 (26 april 1952) nr.6 p.2 KB Essay 228
Literair leven in Nederland: Verontruste Rust? De Standaard (zaterdag 9 aug. 1952) p.6 KB Bespreking 390
Bij het Beels monument De Standaard (zaterdag 27 sep. 1952) p.6 KB Bespreking 391
Klein Tournee: Langs aarde, hel en hemel De Standaard (Zaterdag 18 oct. 1952) KB Bespreking 392
De Haagsche maand van kunst en scherts De Standaard (zaterdag 1 nov. 1952) p.6 KB Bespreking 393
Nederlandse Beeldhouwkunst De Standaard (zaterdag 23 aug. 1952) p.6 KB Bespreking 394

1953

Gezelle een nieuwe middeleeuwer? De Tafelronde 1 (juli 1953) nr.7 p.345-353 RUL Essay 229
Gezelle een nieuwe rniddeleeuwer? De Tafelronde 1 (aug/sep 1953) nr.8 p.423-432 RUL Essay 230
Gezelle een nieuwe rniddeleeuwer? Slot De Tafelronde l (oct. 1953) nr.9-10 p.488-498 RUL Essay 231
Overpeinzingen bij het Ballet De Standaard (zat. 5 sep. 1953) p.6 KB Essay 232
Nihilisme en Zedelijkheid ( nav Pierre H. Dubois: Een vinger op de lippen) Roeping 29 (1953/54) p.377-396 KB Essay 233
Natuurlijke bovenredelijke zekerheid Roeping 29 (1953/54) p.549-555 KB Essay 234
De Verrijzenis van het lichaam De Standaard (zaterdag 3 Jan. 1953) p.7 KB Bespreking 395
Anton van Duinkerken De Standaard (zaterdag 21 feb. 1953) p.6 KB Bespreking 396
Franse wandtapijten De Standaard (zaterdag 14 maart 1953) p.6 KB Bespreking 397
Nederlands cabaret De Standaard (zaterdag 28 maart 1953) p.6 KB Bespreking 398
Bij A.C. Willinks tentoonstelling De Standaard (zaterdag 25 april 1953) p.6 KB Bespreking 399
Vincent van Gogh's honderdste verjaardag De Standaard ( zaterdag 9 mei 1953) p.6 KB Bespreking 400
Henri Moore De Standaard (zaterdag 27 juni 1953) p.5 KB Bespreking 401
De opdracht Dietsche Warande (1953) p.406 KB Poëzie 481
De Rivier Dietsche Warande (1953) p.407 KB Poëzie 482

1954

Voorlopige motieven (1954) Tielt: Lannoo KB Essay 14
Guido Gezelle, De Andere (1954) Den Haag: Daamen KB Essay 15
Gedichten / Gerard Bruning (1954) Amsterdam: De Beuk KB Inleiding 41
Macchiavellism. en het menselijk geluk Nieuw Vlaamsch Tijdschrift 8 (1954) p.921-956 KB Essay 235
Dagboekbladen van een nutteloze 1-12 Te Elfder Ure 1 (1954) p.352-357 KB Essay 236
Een ander spoor? (Met een inl. van B. Bakker) Maatstaf 2 (1954/55> p.419-443 KB Essay 237
Het Communisme en het Beest Der Openbaring: Een Christelijke confrontatie De Standaard (zaterdag 26 juni. 1954) p.6 KB Bespreking 402
Het Franse Stilleven De Standaard (zaterdag 18 sep. 1954) KB Bespreking 403
Electra van Sophocles bij de Ned Comedie (onder regie van Ton Lutz) Roeping 30 (1954/55) P.393-398 KB Bespreking 404
Vroeger Lied: terug, Later Lied Dietsche Warande (1954) p.509-514 KB Poëzie 483
Maria’s Hemelvaart Roeping 30 (1954/55) p.466-467 KB Poëzie 484
Nocturnes voor mijn vrouw Maatstaf 2 (1954/55) p.653/656 KB Poëzie 485
Water Roeping 30 (1954/55) p.513 KB Poëzie 486
Strofen Roeping 30 (1954/55) p.514/515 KB Poëzie 487

1955

Empedocles op de Etna / Friedr!ch Hölderlin: vert. en voorw. van H. Bruning (1955) Tielt: Lannoo KB Vertaling 48
Dagboekbladen van een Nuttelooze 13-17 Te Elfder Ure 2 (1955) p.145-149 KB Essay 238
Dagboekbladen van een Nuttelooze 17-20 Te Elfder Ure 2 (1955) p.241-248 KB Essay 239
Verplicht verweer Dietsche Warande (1955) p.632-637 KB Essay 240
Gezelle’s zwijgen Streven 8 (1955) p .437-446 AHB Essay 241
De moderne stad eist hoogbouw: Maar men houdt nog teveel vast aan het oude vertrouwde beeld De Nieuwe Eeuw 36 (8 oct. 1955) nr.41 p.7 KB Essay 242
Het is absoluut niet noodzakelijk dat een flatgebouw een ,,woonkazerne” is De Nieuwe Eeuw 36 (19 nov. 1955) nr.47 p.4 KB Essay 243
Stadsplannen en woningbouw: Antwoord aan de Heer Thien De Nieuwe Eeuw 36 (10 dec. 1955) p.6 KB Essay 244
Song of Innocence Poëziereeks "De Hoorn" nr. 13 KB Poëzie
Joods spiritualisme: Martin Buber en zijn Weg van de Mens De Nieuwe Eeuw 36 (10 dec. 1955) nr.50 p.4 KB Bespreking 405

1956

Het verkeersongeluk ( verwaarloosd voorspel.. . ) De Nieuwe Eeuw 37 (7 jan. 1956) p.9 KB Essay 245
Vorm en inhoud van de film: Een kleine discussie tussen Henri Bruning en A. van Domburg De Nieuwe Eeuw 37 (4 aug. 1956) nr.31 p.7 KB Essay 246
Simone Weil vond niet de weg naar de Kerk, maar was dat haar schuld De Nieuwe Eeuw 37 (15 sep. 1956) p.5 KB Essay 247
Wat bezielt de jeugd op de rock en roll avonden: agressieve critiek op bestaande vormgevingen ,,Die snertsamenleving van jullie” De Nieuwe Eeuw 37 (24 nov. 1956) p.7 KB Essay 248
Bij een schilderij van Jeroen Bosch (fragment voor een inleiding bij het kerstlied) Dietsche Warande (1956) p.589-594 KB Essay 249
Gezelle-Bilderdijk Roeping (1956/57) p. 258-271 KB Essay 250
Verwilderde jeugd Kultuurleven 23 (dec 1956) p.743-755 KB Essay 251
Gezelle en het Latijn De Nieuwe Eeuw 37 (25 feb. 1956) p.8 KB Bespreking 406
Horatius vertaald De Nieuwe Eeuw 37 (12 mei 1956) nr.19 p.7 KB Bespreking 407
De Querido’s ( Israel en Emmanuel) Roeping 32 ( 1956/57) p.431-435 KB Bespreking 408
Maria Goretti: drama in drie bedrijven met voorspel Roeping 32 ( 1956/57) p.1-23, p.93-113, p.166-184,p. 155-167 KB Toneel 511

1957

Objectief Brevier (1957) Roermond en Maaseik: J.J Rornen en Zonen KB Poëzie 28
Polemisch dagboek: ter Braak en de twijfel De Maasbode (zat. 26 jan. 1957) p.5 KB Essay 252
Polemisch dagboek: Als Romeo Julia niet had De Maasbode (zat. 23 feb. 1957) p.5 KB Essay 253
Polemisch dagboek: Onrecht aan Nora De Maasbode (zat. 30 maart 1957) KB Essay 254
Polemisch dagboek: Bij wijlen lief, bij wijlen leed De Maasbode (zat. 27 april 1957) KB Essay 255
Polemisch dagboek: ,,Podium" alleen weet het De Maasbode (zat. 25 mei 1957) KB Essay 256
Polemisch dagboek: Antonio de eenzame De Maasbode (zat. 29 juni 1957) KB Essay 257
Polemisch dagboek: Het exemplaar van Gerard Bruning De Maasbode (zat. 8 aug. 1957) KB Essay 258
Waarom zouden we geen gokje wagen? De Nieuwe eeuw 38 (16 nov. 1957) nr.45 p.4 KB Essay 259
Rebellie tegen het krantengokje De Nieuwe Eeuw 38 (7 dec. 1957) nr.48 p.5-6 KB Essay 260
Lof van het onvolmaakte 1 Te Elfder Ure 4 (feb. 1957) nr.4 p.116-123 KB Essay 261
Lof van het onvolmaakte 2 Te Elfder Ure 4 (maart 1957) nr.5 p.144-151 KB Essay 262
Lof van het onvolmaakte 3 Te Elfder Ure 4 (juni 1957) nr.8 p.232-236 KB Essay 263
De zondagspreek Roeping 33 (1957/58) p.48-55 KB Essay 264
Het evangelie als zondagsevangelie? Roeping 33 (1957/58) p.210-212 KB Essay 265
Het woord ( over experimentele poëzie ) Kultuurleven 24 (juli 1957) nr.6 p.429-434 KB Essay 266
Het raadhuis Roeping 33 (1957/58) p.138-142 KB Verhalen 507
De Emmausgangers: Paasspel Dietsche Warande (1957) KB Toneel 510
Elias van Cortona Roeping 33 (1957/58) p.419-446 KB Toneel 512
In gesprek met Henri Bruning De Maasbode (30 nov. 1957) KB Vraaggesprek 536
Pacifisme De Linie 12 (23 feb. 1957) p.6 KB Ingez. brief 537
Pacifisme De Linie 12 (6 april 1957) p.6 KB Ingez. brief 538

1958

Inspiratietheorie en verlossingstheorie Roeping 33 (feb. 1958) p.594-604 KB Essay 267
Verdraagzaamheid? De Maand 1 (mei 1958) nr.5 p.275-285 KB Essay 268
Verdraagzaarnheid? De Maand 1 (juni/juli 1958) nr.6 p.355-362 KB Essay 269
Onbevoegd afscheidscollege: over de mededelingstaal Kultuurleven 25 (aug/sep 1958) nr.7 p.495-505 KB Essay 270
Onbevoegd afscheidscollege: over de mededelingstaal 2 Kultuurleven 25 (okt. 1958) nr.8 p.575-581 KB Essay 271
Elias – Franciscus - De Mens, Een inleiding Roeping 34 (1958/59) p.434-457 KB Essay 272
Revisie 1-31 Tijdschrift voor geestelijk leven (oct. 1958) nr.8 p.509-517 RUU Aforismen 532

1959

Een dichter op de bromfiets: Gemotoriseerde bedevaart De Maand 2 (mei 1959) nr.5 p.291-295 KB Essay 273
Ook in dit opzicht moet de priester- de dienaar- niet groter lijken dan zijn (nederigen) heer De Maand 2 (aug/sep. 1959) nr.7 p.416-417 KB Essay 274
Nogmaals: Psychologisch Verantwoord Roeping 35 (1959/60) p.272-273 KB Essay 275
Mijn liefste kinderboek Roeping 35 (1959/60) p.731-734 AHB Essay 276

1960


1961

Vormkracht en onmacht der religie: missionair christendom (1961) Arnhem: Verbum Humanum KB Essay 16
Motieven en figuren (1961) Nijmegen: Eigen Beheer RUL Poëzie 29
Verontrust geweten / Gerard Bruning: Verantw. van H. Bruning (1961) Desclee de Brouwer KB Inleiding 42

1962

Het straelt toch Elders: antwoord op L. Elders n.a.v. zijn kritiek op Vormkracht en onmacht der religie, In Streven juli 1962 Roeping 38 (1962/63) p.429-469 KB Essay 277

1963


1964

Heidenen met rust laten? (1964) G3 Essay
Nikolas Berdjajew: Een inleiding tot zijn denken / H. van Gelre (1964) Den Haag: Lannoo Voorwoord 43
,,Ik en de anderen” Open brief aan Henk van Gelder Aristo 32 (dec. 1964) nr.12 p.310-317 KB Essay 278

1965

Henri Bruning: Gedichten Elseviers Weekblad (25 sep. 1965) nr.12 p. 17 KB Poëzie

1966

Verspreide observaties 1-33 De Maand 9 (april 1966) nr.4 p.193-201 KB Aforismen 533

1967

Geschrift en handschrift: nav Theresia van Lisieux De Tijd (vrijdag 8 sep. 1967) KB Ingez. brief 539
Dien avond en die rooze Gezelle Kroniek 11 (1967) p.111-117 KB Essay 279
Als er een God bestaat, kunnen we niet leven alsof Hij niet bestaat Salvo 20 (1967) Kerstnummer p.8-10 HB Essay

1968

Voorbeeldige beleving: reactie op ,,Vrijrnoedig Commentaar" in De Tijd 20 juli 1968 De Tijd (27 juli 1968) KB Ingez. brief 540

1969


1970

De Ongetroosten: Reactie op expose in Elseviers Weekblad getiteld Opstand der Ongetroosten Elseviers Magazine (24 jan. 1970) KB Ingez. brief 541

1971

Celibaat en medemenselijkheid
Bijgevoegd:
Tussenvel 1; Kanttekeningen bij een vraaggesprek: n.a.v. een vraaggeprek met Prof. Schillebeeckx in Elsevier 23-10-72
Tussenvel 2; Und abermals krähte Der Hahn, kanttekeningen hij Celibaat en Macht in de Volkskrant 6-11-72
Tussenvel 3; ”God sprak tot mij” (proeve van vertaling en van weerwoord)
(1971) Arnhem: Verbum Hunanum HB Essay 17

1972
terug naar menuaangemaakt: 09-10-2009 Copyright © 2015 by
R. Paradijs, R. Bruning en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 19-11-2020