() Noot, toegevoegd 21-07-2010

Hoe dat voor hem, eenmaal zichzelf geworden, zou zijn heeft hij op treffende wijze weergegeven in het gedicht ‘Kleine Ode’ ().
En hoe hij denkt dat het is, voor iemand die de opdracht als mens vergeet uit te voeren, heeft hij, zo meen ik, verwoord in zijn gedicht 'Zijn Hart' ().


aangemaakt: 21-07-2010 Copyright © 2010 by
Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 05-07-2013