terug


DRIE WERKEN VAN HENRI BRUNING

Uit Gerard Bruning Nagelaten Werk heb ik het ,,In Memoriam’’ overgenomen. Gerard Bruning was in zijn tijd de grote voorman der ,,Katholieke Jongeren’’. Dit ,,In Memoriam’’ getuigt o.a. van hun geloof.

In dit tweede deeltje Tegen de hoogmoed der werken uit de serie ,,Revisie en Richting’’ bestrijdt Bruning de gangbare opvattingen binnen de Kerk ten aanzien van: actie, werkelijkheid, gezag, voorzichtigheid, eenheid en het Kindschap Gods. Met betrekking tot het handelen demonstreert Bruning een Tao-istische instelling. Regelmatig verwijst hij naar het Christendom in zijn allervroegste vorm, een vorm die nauw aansluit bij de prediking die we in het Thomas-evangelie terugvinden.

In deze laatste gedichtenbundel Motieven en Figuren die Bruning gepubliceerd heeft, blikt hij terug op zijn leven en overdenkt welke figuren hem gegrepen hebben en wat hem zo boeide in hun leven. Ik beschouw deze bundel als zijn 'geestelijke autobiografie'. In zijn, nu volledig opengebloeide, dichtkunst is Bruning, voor wie het verstaat, nog overtuigender getuigend dan in zijn proza.

Eindhoven, 17-12-2008
Theo Bruningterugaangemaakt: 03-02-2002 Copyright © 2002 by
Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 15-12-2010