Curriculum 
Vitae
naar menu
 Teksten van boeken 
en artikelen
naar menu
Autobiografische
 teksten 
 Contact en Historie 
website
naar menu
Over het waarom
 Raymund Bruning 
naar menu
Subj. bevindingen 
Theo Bruning
naar menu


1900 HENRI BRUNING 1983

klik voor vergroting

Autobiografische teksten

Mijn bevinding n.a.v. de volgende autobiografische teksten
     .
Over zijn vroeg(st)e jeugd (Mijn liefste kinderboek: Roeping april 1960)
Op een dag in 1945 over zijn jeugd en wat hem ten diepste bezighield
Over zijn tijd vóór de oor­log en zijn keu­ze voor het Ver­di­na­so in een brief (1978) aan zijn kin­de­ren.
Over de in­val van de Duit­sers in een brief aan zijn uit­ge­ver (1940)
Over zijn keu­ze voor, en zijn tijd bij de N.S.B. ver­volg van de brief (1978) aan zijn kin­de­ren
Een brief aan een familielid, waarin veel aan de orde komt. (1941)
Over zijn doen en la­ten tij­dens de oor­log in een brief (1974)
Ontmoeting van Pierre Dubois
Over zijn toe­tre­ding tot de SS ver­volg van de brief (1978) aan zijn kin­de­ren
Op een dag in 1945 over sep­tem­ber 1944 (vervolg)
Over zijn ar­res­ta­tie in 1945 in een brief (1974)
Slot van de brief (1978) aan zijn kin­de­ren
Over Ausch­witz in een brief (1974)

Henri Bruning over een autobiografie:
"Ik heb niet te bepalen wie en wat ik geweest ben". (1974)

Dat vuile wezen dat ik ben
óf hoe Bruning de levenslange onverzoenlijkheid overleefde (1960)

Gemeenschapsmens in een lege, zinloze wereld (1960)
aangemaakt: 04-04-2010 Copyright © 2010 by
R. Bruning en Th. Bruning
copyright

laatste aanpassing: 26-03-2019