terug naar menu

terug naar menu
B I B L I O G R A F I E

ARISTO (1930 - 1964)

overgenomen uit
een werkstuk van Rene Paradijs
voor de cursus GO-F in het cursusjaar 1987/88
en aangevuld door Theo Bruning


De Rijke Jongeling Aristo 1 (juni 1930) nr. 1 p. 16 Poëzie
Elias Aristo 1 (juni 1930) nr. 1 p. 17 Poëzie
Een afwijkende mening: Over Klabund's Borgia het vervloekte geslacht, vert. C. de Jong Aristo 1 (sep. 1930) nr. 4 p. 98-103 Bespreking
Ernst Michel's ,,Paralyse” Aristo 1 (dec. 1930) nr. 7 p. 192-196 Bespreking
Golgotha. Het Einde Aristo 1 (jan. 1931) nr. 8 p. 212-213 Poëzie
Twee Dichters: Jan Engelman ,,Sine Nomine”, Ernst Michel ,,Ex Paradiso” Aristo 1 (feb. 1931) nr. 9 p. 242-245 Bespreking
Nieuw Proza: n.a.v. G. van Rooyen's Devotielichtjes Aristo 1 (mei 1931) nr.12 p.340-343 Essay
Acedia perpetua: n.a.v. ,,De Stille Plantage” van Albert Helman Aristo 2 (apr. 1932) nr. 2 p. 271-281 Bespreking
Tegen de hoogmoed der werken (fragment) Aristo 3 (sept. 1932) nr.3 p 61-63 Essay
Massa-actie en kernvorming Aristo 3 (oct. 1932) nr.4 p.100-103 Aforismen
Kanten, Kernen: kanttekeningen bij Criton's De missie van China Aristo 3 (jan/feb. 1933) nr. 7/8 p.181-187 Essay
Florentijnsche overpeinzingen / Victor Radersma Aristo 5 (april 1935) nr.5 p. 149-157 Essay
Aantekeningen: Bij het prijsschieten; Bij ,,Het Zwaard” van Henri Bruning; Bij Victor Radersma; Bij Het Confiteor; Bij Rietveld's ,,Nieuwe Zakelijkheid in de Nederlandse Architectuur”/ Victor Radersrna Aristo 5 (mei 1935) nr.6 p 212-213 Essay
Spiegelingen ( Met Subjectieve Qualiteiten ) 1-16 / Victor Radersma Aristo 5 (juni 1935) nr.7 p.224-229 Aforismen
Bommen op Monte Carlo / Victor Radersma Aristo 5 (sep. 1935) nr.10 p. 336-343 Essay
Aantekeningen. Bij ,,Van boven af”door Wouter Lutkie Aristo 5 (okt. 1935) nr.11 p.395-397 Bespreking
Idealisme en journalistiek: n.a.v. De kunst en de journalistiek van Willem Nieuwenhuis Aristo 5 (oct. 1935) nr.11 p.397-399 Essay
Dietsche Strijd Aristo 5 (nov/dec 1935) nr.12 p.403-412 Essay
Vergeefsche Logica / Victor Radersma Aristo 5 (dec. 1935) nr.12 p.437 Essay
De Gelieven Aristo 6 (april 1936) nr.2 p.49 Poëzie
De Meester en de Leerlingen Aristo 6 (juni 1936) nr.4 p.118 Poëzie
San Gimignano Aristo 6 (juli/aug. 1936) p.162-170 Verhalen
San Gimignano Aristo 6 (sep. 1936) p.236-239 Verhalen
Over Heerschers en over Heerschen: n.a.v. Bespiegelingen over Leven en over Liefde van Ortega y Gasset Aristo 6 (oct/nov 1936) nr.8/9 p.257-261 Essay
De Vlag Aristo 6 (jan. 1937) nr.11 p.380 Poëzie
Over Heerschers en over Heerschen: vervolg Aristo 6 (feb. 1937) nr.12 p.416-420 Essay
Volk en Staat kanttekeningen hij Criton's Dietsch dispuut over Volk en Staat in dec. nr. Aristo '36 Aristo 6 (feb. 1937) nr.12 p.435-436 Essay
Over Heerschers en over Heerschen: vervolg Aristo 7 (april 1937) nr.1 p.30-38 Essay
Logica en Zakelijkheid Aristo 7 (juni 1937) nr.3 p.89-96 Essay
Jonas Aristo 7 (sep. 1937) nr.6 p.243 Poëzie
Peripatetisch Commentaar: In de wandelgangen van het Romeinsch Racisme Aristo 8 (Jan. 1938) nr.10 p. 408-419 Essay
Maritain-Mussolini-Machiavelli Aristo 8 (april 1938) nr.1 p.9-13 Essay
Stille executie I Aristo 8 (mei 1938) nr.2 p.49-54 Verhaal
Stille executie II Aristo 8 (juni 1938) nr.3 p.96-99 Verhaal
Stille executie III Aristo 8 (juli 1938) nr.4 p 138-144 Verhaal
Stille executie IV Aristo 8 (aug. 1938) nr.5 p.188-193 Verhaal
Teixeira de Pascoaes: n.a.v. zijn boek Paulus de dichter Gods Aristo 8 (sep. 1938) nr.6 p.228-235 Essay
Stille executie V Aristo 8 (oct. 1938) nr.6 p.268-277 Verhaal
Herman de Man herneemt zich nav zijn boek Aart Luteijn de Andere Aristo 8 (nov. 1938) nr.8 p.340-344 Bespreking
Bij ,,De Gevangeniswagen”, De Dood, Kerstnacht, Mijn Zoontje, Ochtend, Jean Baptiste Maria Vianney, Ik wil hem loven, Laatste Lied Aristo 12 (juli/aug. 1942) p.108-112 Poëzie
,,Ik en de anderen” Open brief aan Henk van Gelder Aristo 32 (dec. 1964) nr.12 p.310-317 Essay

terug naar menuaangemaakt: 28-07-2015 Copyright © 2015 by
R. Paradijs en Th. Bruning
copyright
laatste aanpassing: 12-11-2020